Sterke bossen, hogere biodiversiteit

Met een doordacht beheer willen we onze bossen sterker, weerbaarder en groter maken. Zo kan iedereen ervan genieten, vandaag en in de volgende generaties. In de regel blijft bos gewoon bos, maar Natuur en Bos leidt de groei mee in goede banen.

We gaan zorgvuldig na welke bomen de groei van andere bomen kunnen hinderen. Bomen hebben licht nodig om groter en sterker te worden. Met de beheertechniek van het dunnen geven we bomen met het meeste potentieel meer licht en dus meer kansen om te groeien. Op die manier zorgen we in het bos ook voor variatie in de leeftijd van de bomen. Dat maakt het bos veerkrachtiger.

We willen het bos ook helpen om te verjongen. We creëren open plekken om meer structuur aan te brengen. Die open plekken kunnen spontaan verbossen, maar ze maken ook aanplantingen mogelijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld inheemse soorten een voorsprong geven. We perken de open plekken momenteel in tot telkens maximaal een halve hectare.

Soms kappen we ook bomen ten voordele van andere natuurvormen, zoals heide of stuifduinen. Zo dragen we bijvoorbeeld bij aan de realisatie van Natura 2000 (Europese topnatuur): een aantal beschermde planten- en diersoorten heeft een leefgebied nodig dat anders is dan bos. Ook hier is het uiteindelijke doel de natuur sterker en weerbaarder te maken.