Toegankelijke en veilige bossen

Natuurbeleving is belangrijk. Een bos is een oase waar mensen tot rust komen en een plek waar kinderen zich kunnen uitleven. De nood groeit aan beleefbare en nabije bossen (en andere natuur), vooral in een stedelijke omgeving. Daarom doen we ingrepen die bossen toegankelijker maken en mensen aanmoedigen om ze te ontdekken en te verkennen.

Zieke of rotte bomen zijn niet sterk, maar ze hebben wel een functie in het bosecosysteem. Er kunnen bijvoorbeeld zwammen op groeien en ze vormen een belangrijke leefomgeving voor heel wat planten- en diersoorten. We kappen ze dus zeker niet altijd. Dat doen we wel als ze een gevaar vormen voor de algemene veiligheid, bijvoorbeeld bij guur weer. Vooraf evalueren we grondig de risico’s en de noodzaak om te kappen. Nog een reden om zieke bomen weg te halen is dat ziektes zich snel kunnen verspreiden. We moeten waakzaam blijven en dat tegengaan.