Betreed enkel het ijs als dat toegelaten is

Betreed enkel het ijs als dat toegelaten is

IJs betreden in natuurgebieden waar het niet expliciet is toegelaten is levensgevaarlijk. De aanwezige vogels doen er namelijk alles aan om het water hier en daar open te houden. Die open plekken (wakken) vriezen ’s nachts weer dicht, waardoor de vijver volledig dichtgevroren lijkt. Wanneer recreanten er echter over schaatsen, glijden of wandelen, zakken ze door het ijs.

Ook voor de aanwezige fauna en flora is een volkstoeloop op het ijs een slechte zaak. Vissen, padden en kikkers worden wakker door het geluid en verbruiken (in het ijskoude water) veel te veel energie. Bovendien zwemmen vissen naar boven om meer zuurstof te happen, maar daar vriezen ze vast aan het ijs.

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid ontwikkelde specifieke borden om recreanten te waarschuwen voor de mogelijke gevaren. Daarnaast werkt het agentschap aan een aantal projecten waar gebieden specifiek zullen worden ingericht voor schaatsers of andere recreanten die op het ijs willen.

Een lijst met potentiële schaatsvijvers vind je op www.natuurenbos.be/schaatsen >