Is er voor het kappen van mijn boom een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig?

Is er voor het kappen van mijn boom een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig?

De wetgeving inzake ruimtelijke ordening bepaalt dat voor het kappen van bomen met een omtrek van meer dan 1 meter op 1 meter boven het maaiveld, die niet in bossen gelegen zijn, een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is.

Bepaalde gemeentes hebben deze algemene regel opnieuw verstrengd of voeren extra regels uit bij het kappen van bomen. Daarom vraag je het best bij de gemeente na welke regels voor het kappen van bomen van toepassing zijn.

Op de algemene regel zijn heel wat vrijstellingen geformuleerd (bv. in het geval van acuut gevaar of wanneer leidingbeheerders bomen moeten kappen. De vrijstellingen kun je hier nakijken.

Wetgeving
De wettelijke bepalingen inzake de stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 met name in artikel 4.2.1. Eventuele vrijstellingen zijn te vinden in het ‘vrijstellingsbesluit’, het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is van 16 juli 2010.