Is er voor het kappen van mijn boom een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig?

Is er voor het kappen van mijn boom een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig?

De wetgeving inzake ruimtelijke ordening bepaalt dat voor het kappen van bomen met een omtrek van meer dan 1 meter op 1 meter boven het maaiveld, die niet in bossen gelegen zijn, een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is.

Bepaalde gemeentes hebben deze algemene regel opnieuw verstrengd of voeren extra regels uit bij het kappen van bomen. Daarom vraag je het best bij de gemeente na welke regels voor het kappen van bomen van toepassing zijn.

Op de algemene regel zijn heel wat vrijstellingen geformuleerd (bv. in het geval van acuut gevaar of wanneer leidingbeheerders bomen moeten kappen). De vrijstellingen kun je hier nakijken.

Opgelet! Het kappen van bomen is gevat door diverse wetgeving.

BINNEN bossen speelt de reden een rol:

  • bomen kappen in het kader van bosbeheer (bos blijft bos!) moet gemachtigd worden;
  • bomen kappen waarbij bos verdwijnt (ontbossing) volgt een specifieke regeling.

BUITEN bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen én de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en).

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpt je hierbij.

De definitie van bos vind je terug op www.natuurenbos.be/definitiebos.


Wetgeving
De wettelijke bepalingen inzake de stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 met name in artikel 4.2.1. Eventuele vrijstellingen zijn te vinden in het ‘vrijstellingsbesluit’, het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is van 16 juli 2010.