Is de boom gelegen in VEN (het Vlaams Ecologisch Netwerk)?

Is de boom gelegen in VEN (het Vlaams Ecologisch Netwerk)?

Zoek dit op via www.geopunt.be

Om de natuurwaarden te beschermen binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk, is onder andere het kappen van bomen er verboden. Om de handelingen toch uit te kunnen voeren, is een ontheffing op het VEN-verbod nodig, geen natuurvergunning! Binnen VEN speelt de natuurvergunning immers niet.

De VEN-ontheffing vraag je aan bij ANB, Entiteit AVES van de provincie waar de boom gelegen is. Dit gebeurt via volgend formulier.


Procedure?