Natuur en Bos plant deze winter verder aan het bos van morgen!

Natuur en Bos plant deze winter verder aan het bos van morgen!

Net zoals elk jaar plant Natuur en Bos over heel Vlaanderen tijdens de herfst- en wintermaanden heel wat bomen bij. 

Midden november wordt het nieuwe plantsoen geleverd om aan de slag te kunnen. De herfst -en wintermaanden zijn hiervoor ideaal, omdat het groeiproces van bomen dan even stokt. Jonge boompjes kunnen dan makkelijk worden verplant, van de kwekerij naar hun plek in het bos. 

Deze nieuwe aanplantingen kunnen gekapte of gestorven bomen vervangen. Op die manier verjongen we het bos. Dit is een belangrijk fase in het (regulier) bosbeheer.  Deze verjonging gebeurt niet enkel via het aanplanten van nieuwe, jonge boompjes, maar kan ook spontaan gebeuren door natuurlijke verjonging, waarbij we niet zelf aanplanten. Daarnaast kan het ook gaan om volledig nieuwe bebossingen. De nieuwe boompjes moeten dan verder zo goed mogelijk beheerd worden, zodat ze maximaal goed kunnen groeien en overleven. Ook tussen deze boompjes onderling zal er nog concurrentie ontstaan tijdens hun groei. 

We planten verschillende boom- en struiksoorten, omdat variatie in het bos een grote meerwaarde heeft. Het draagt bij tot het verhogen van de biodiversiteit en het maakt bossen robuuster en beter bestand tegen bijvoorbeeld storm, ziektes of plagen. Als een bos te monotoon is, dus als er niet veel verschillende boom- en struiksoorten in staan, riskeert het sneller af te sterven. 

De boomsoorten die we deze winter voornamelijk aanplanten zijn de zwarte els, hazelaar, zomereik en winterlinde. Ook voorzien we heel wat struiksoorten die voor mooie bloemrijke bosranden zullen zorgen. 


Hier lees je alvast enkele verhalen van plantacties:

* Op 17 en 18 december 2019 werd in het Meerdaalwoud door de bosarbeiders van Natuur en Bos dicht aan de Weertste Dreef opnieuw aangeplant. Na de bomenkap van enkele jaren voordien staan er nu 2230 nieuwe bomen. Zomereik, haagbeuk, boskers en winterlinde zorgen voor een structuurrijk loofbos waar vele diersoorten zich thuis voelen.
 

* Op 29 en 30 november 2019 plantte Natuur en Bos samen met verschillende lokale scholen (700 leerlingen) en meer dan honderd buurtbewoners en vrijwillige werknemers van lokale bedrijven 8 ha nieuw bos aan het Schoondalbos. Niet minder dan 17.000 bomen en 12.000 struiken werden geplant. De bosarbeiders van Natuur en Bos werken tijdens de rest van het plantseizoen verder om het volledig gebied aan te planten.

* De stad Roeselare heeft op 1 december 2019 samen met Natuur en Bos, Natuurpunt, de organisatie Meer bomen in Roeselare, JNM, het Huis van het Kind en de Gezinsbond een plantactie uitgevoerd aan het Krommebeekbos. Samen met inwoners van Roeselare werden een kleine 10.000 nieuwe jonge boompjes, onder andere zomereik en wintereik, geplant. Er zullen ook wandelpaden en waterpoelen aangelegd worden om het bos nog aantrekkelijker te maken voor de buurt.

* Op vrijdag 20 december plantten 170 kinderen van de Vrije Basisschool van Sterrebeek, de Gemeentelijke Basisschool van Sterrebeek en de Brussels American School 400 stuks plantgoed in het Zeen in Sterrebeek. De plantactie sluit de bosaanplantingen in het gebied af. In totaal worden daar deze winter 10.000 bomen geplant.

* Op dinsdag 28 januari 2020 werden 3300 bomen en struiken aangeplant in de Wolfsputten in Dilbeek. Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid nodigden zes klassen van Dilbeekse scholen uit om deze bomen en struiken mee te komen planten. De natuur in Wolfsputten is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil Natuur en Bos deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren.

* Op 6 februari 2020 plantten Natuur en Bos en de gemeente Ternat samen met veel enthousiaste kinderen en burgers niet minder dan 2000 bomen aan in het Hertigembos.  De week daarna plant Natuur en Bos nog verder zodat het Hertigembos in totaal 3000 boompjes rijker wordt. Op een oppervlakte van 1,5 hectare wordt nu een bos en een struikengordel aangeplant. De bomen- en struiksoorten die aangeplant worden zijn inheemse autochtone soorten zoals wintereik, haagbeuk of hazelaar. Met deze nieuwe aanplanting zorgen we dat verschillende kleinere stukken bos met elkaar verbonden worden.

* Op 8 februari 2020 werden twee percelen grenzend aan Vloethemveld in Zedelgem bebost. Het prachtige natuurgebied is nu 330 hectare groot, daar komt in februari een kleine hectare bij. In aanwezigheid van Vlaams ministers Demir en Crevits worden door vele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om meer dan 4000 bomen en struiken aan te planten.

* Op 18 februari 2020 wordt in Machelen samen met BOS+, de gemeente Machelen en in samenwerking met enkele scholen een aanplanting van 1 hectare uitgevoerd, goed voor 3500 boompjes. Ook de volgende jaren zijn plantacties in die omgeving gepland, om zo op termijn een groene buffer te creëren met onder meer Peutiebos en Floordambos.


Hier kan je zien hoeveel boompjes er in elke regio bijkomen dit plantseizoen!