Bos in cijfers

Boswijzer 2013

Uit de laatste meting van de Boswijzer in 2013 bleek dat Vlaanderen 8.262 hectare meer bos telde dan twee jaar ervoor. Toen werd voor het eerst een nulmeting gehouden via de Boswijzer, een objectieve methode om de oppervlakte bos op een eenduidige en nauwkeurigere manier te meten.

De Boswijzer maakt gebruik van digitale luchtfoto’s met zeer hoge resolutiebeelden waarbij in een eerste stap onderscheid gemaakt wordt tussen groen en niet-groen. In een tweede stap wordt gekeken naar welk groen hoger is dan 3 meter en in een derde stap wordt die bomenkaart omgezet in een ‘boskaart’. De afspraak is gemaakt dat er slechts sprake is van bos zodra de bomen hoger zijn dan 3 meter en de oppervlakte meer dan een 0,5 hectare beslaat.

Meten is weten, maar als het over bos gaat is die wetenschap complex. Daarom is het belangrijk om dezelfde zaken met elkaar te vergelijken. De Boswijzer kijkt naar de reële situatie op het terrein. Als bomen gekapt worden, dan interpreteert de Boswijzer dat alsof er bos is verdwenen. Ook als het al opnieuw aangeplant werd of zal worden aangeplant met jonge boompjes. De Boswijzer beschouwt dit pas opnieuw als bos als de bomen gemiddeld groter zijn dan 3 meter, ook al is het juridisch altijd bos gebleven.

  • Je kunt de gegevens van de Boswijzer online bekijken via de Geopuntkaart: www.geopunt.be/kaart: Thema’s > Natuur en milieu > Bos

Cijfermateriaal in detail

Hieronder vind je de resultaten van de Boswijzer in detail. De oppervlakte bos is overal licht gestegen. De sterkste stijging is voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Oppervlakte 2011 2013 Stijging (%) Stijging (ha)
Antwerpen 58.455 61.253 4,8 2.798
Limburg 53.701 54.287 1,1 586
Oost-Vlaanderen 22.551 24.884 10,3 2.333
West-Vlaanderen 10.551 11.146 5,6 595
Vlaams-Brabant 32.166 34.166 6,1 1.950