Bos in cijfers

Boswijzer 2015

Uit de laatste meting van de Boswijzer in 2015 blijkt dat Vlaanderen 164.263 hectare bos telde. Volgens dezelfde methode was dit in 2013, ongeveer 167.221 hectare bos, in 2010 was dat 164.489 hectare. De Boswijzer is een objectieve methode om de oppervlakte bos op een eenduidige en nauwkeurigere manier te meten.  

De Boswijzer kent zoals elke meetmethode ook een bepaalde foutenmarge. Die bedraagt ongeveer 3,5%. Aangezien de schommelingen in oppervlakte de voorbije jaren dermate klein waren, is het niet mogelijk om uitspraken te doen over daling of stijging van de oppervlakte bos in Vlaanderen.

De Boswijzer maakt gebruik van digitale luchtfoto’s met zeer hoge resolutiebeelden waarbij in een eerste stap onderscheid gemaakt wordt tussen groen en niet-groen. In een tweede stap wordt gekeken naar welk groen hoger is dan 3 meter en in een derde stap wordt die bomenkaart omgezet in een ‘boskaart’. De afspraak is gemaakt dat er slechts sprake is van bos zodra de bomen hoger zijn dan 3 meter en de oppervlakte meer dan een 0,5 hectare beslaat.

Meten is weten, maar als het over bos gaat is die wetenschap complex. Daarom is het belangrijk om dezelfde zaken met elkaar te vergelijken. De Boswijzer kijkt naar de reële situatie op het terrein. Als bomen gekapt worden, dan interpreteert de Boswijzer dat alsof er bos is verdwenen. Ook als het al opnieuw aangeplant werd of zal worden aangeplant met jonge boompjes. De Boswijzer beschouwt dit pas opnieuw als bos als de bomen gemiddeld groter zijn dan 3 meter, ook al is het juridisch altijd bos gebleven.

  • Je kunt de gegevens van de voorgaande Boswijzer (editie 2009 en 2012) online bekijken via de Geopuntkaart: www.geopunt.be/kaart: Thema’s > Natuur en milieu > Bos