Brabanthoek

Brabanthoek

De Brabanthoek, in de volksmond ook wel de Brandhoek genoemd, ligt op de rand van de IJzervallei. Typisch voor dit overgangsgebied zijn de talrijke houtkanten en struwelen, die sterk contrasteren met het open karakter van de broeken.
Vroeger stonden hier heel wat hagen en houtkanten. Ze dienden als vee- en windkering en er kon geriefhout (dat is hout voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor reparaties) geoogst worden. De doornhagen van weleer waren vaak kunstig ineengevlochten afsluitingen rond weiden, akkers en boerderijen. Met de komst van de prikkeldraad verdween hun nut grotendeels. Veel van die houtige landschapselementen zijn dan ook gerooid. Gelukkig zijn er nog enkele oude houtkanten en struwelen overgebleven. Ze vormen een ideaal biotoop voor vogels zoals de zomertortel. Ook ransuilen, groene spechten en tal van kleine zangvogels kun je hier zien en horen.
De belangrijkste houtkanten vinden we in de Brabanthoek op de grens van Oostvleteren met Reninge, op de overgang tussen de overstroombare vallei en de zandleemstreek. Eén ervan kreeg, met inbegrip van het ingesloten grasland, een officiële bescherming als ‘houtig erfgoed’. In deze houtkant staan veel zwarte populieren en tweestijlige meidoorns: autochtone bomen en struiken die erg zeldzaam zijn. Er groeien ook verschillende ondersoorten van hondsroos.
 

Kaart Brabanthoek 

Adres: Kerk Oost-Vleteren, Oost-Vleterendorp 1-7, 8640 Vleteren

Wandelen: Brabanthoekwandelroute: wandeling van 6,6 km op de valleirand die vertrekt vanuit Oost-Vleteren Dorp.