12.01.2018

Concessies graslandbeheer Hoeilaart

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat over tot gezamenlijke toewijzing van 2 concessies graslandbeheer te Hoeilaart (Koninklijke Renbaan Groenendaal in Zoniënwoud).

Een gemengd perceel (23 hectare) met begrazing (8.1 hectare) en een perceel met maaiwerken (9.5 hectare).

Kandidatuurstelling tot 14 februari 2018.