Fintele

Fintele

Fintele is een klein gehucht op het kruispunt van de IJzer en het Lokanaal dat zich heeft ontwikkeld tot een aantrekkelijk knooppunt voor fiets- en wandelrecreatie en gastronomie. De centrale open ontmoetingsruimte werd verrijkt met fietsenstalling en banken.
Langs de oever werden aanlegsteigers voor boten en een rustpunt voor wandelaars aangelegd.
 

De naam

Al sinds de 13de eeuw wordt melding gemaakt van een windas die de Lovaart met de IJzer verbond en de boten over een dam van de IJzer naar het Lokanaal trok. 
Fintele zou een vervorming zijn van de 13de-eeuwse benaming ‘Wind-ele’ en verwijzen naar de plaats (Ele) waar de windas (winde) stond.


De Hooipiete

Een draaibrug liet sinds het einde van de 17de eeuw de landbouwers toe ter hoogte van Fintele de IJzer over te steken om het hooi uit de IJzerbroeken te halen en het vee naar de broeken te brengen. Halfweg de 19de eeuw maakte de draaibrug plaats voor een demonteerbare brug die elke zomer werd opgebouwd en afgebroken.
Deze ‘Hooipiete’ (piete is West-Vlaams voor wegneembare houten brug) moest ook bij elke passage van een schip met de hand worden opgebroken en teruggelegd. De toename van de pleziervaart en de zwaarder wordende landbouwvoertuigen zorgden ervoor dat de brug na de zomer van 1990 niet meer werd heropgebouwd. De Hooipiete staat nu opgesteld over een slootje in de weide naast restaurant De Hooipiete.

 

Adres: Vaartdijk 9, 8647 Lo Reninge

Openbaar vervoer: bushalte ‘Lo Fintele’ aan de parking. Meer info: www.delijn.be.

Fietsen: knooppunt 59 van het fietsnetwerk Westhoek ligt in Fintele. 

Horeca: De Lisdodde, de Hooipiete