Subsidies

Groenjobs: de link tussen natuurwerken en sociale tewerkstelling

Het Agentschap voor Natuur en Bos stimuleert via het project ‘Groenjobs’ duurzame tewerkstelling van personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Het doet dat door deze mensen in te schakelen voor natuurwerken met een duidelijke meerwaarde voor het milieu. Groenjobs vormen op die manier de link tussen sociale tewerkstelling en een beter leefmilieu. Een duidelijke win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Het project ‘Groenjobs’ verleent subsidies voor het inzetten van milieu- en natuurwerkers voor onrendabele werken in natuur, bos, groen en landschappen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door doelgroeparbeiders. Het gaat om personen die omwille van beperkte vaardigheden of kwalificaties moeilijk terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Ook werkzoekenden die door een samenspel van persoons- en omgevingsgebonden factoren geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden, komen in aanmerking voor Groenjobs. Door het aanbieden van de nodige begeleiding kunnen ze arbeid op hun maat verrichten. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos houdt toezicht op de kwaliteit van de natuurwerken en de daarmee verbonden gepresteerde werkuren. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid ontfermt zich over het inzetten van de juiste doelgroeparbeiders.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij: