Subsidies

Groenjobs: de link tussen natuurwerken en sociale tewerkstelling


Het Agentschap voor Natuur en Bos stimuleert via het project ‘Groenjobs’ duurzame tewerkstelling van personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Het doet dat door deze mensen in te schakelen voor natuurwerken met een duidelijke meerwaarde voor het milieu. Groenjobs vormen op die manier de link tussen sociale tewerkstelling en een beter leefmilieu. Een duidelijke win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Het project ‘Groenjobs’ verleent subsidies voor het inzetten van milieu- en natuurwerkers voor onrendabele werken in natuur, bos, groen en landschappen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door doelgroeparbeiders. Het gaat om personen die omwille van beperkte vaardigheden of kwalificaties moeilijk terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Ook werkzoekenden die door een samenspel van persoons- en omgevingsgebonden factoren geen arbeidsplaats in het reguliere arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden, komen in aanmerking voor Groenjobs. Door het aanbieden van de nodige begeleiding kunnen ze arbeid op hun maat verrichten. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos houdt toezicht op de kwaliteit van de natuurwerken en de daarmee verbonden gepresteerde werkuren. Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid ontfermt zich over het inzetten van de juiste doelgroeparbeiders.

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij: 

 • Agentschap voor Natuur en Bos 
  Yves Coppens
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
  yves.coppens@lne.vlaanderen.be
  Tel: 02 553 84 81
     
 • Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
  Afdeling Tewerkstelling en Sociale Economie 
  Koning Albert II laan 35 bus 21 , 1030 Brussel 
  sociale.economie@wse.vlaanderen.be 
  Tel: 02 553 43 50
  www.werk.be 
   

Nieuw: goedkeuring door de Vlaamse regering op 28/3/2014 van het nieuwe besluit houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers.