Helpdesk voor vergunningverleners

Helpdesk voor vergunningverleners

De helpdesk voor vergunningverleners bevat informatie over verschillende thema’s die een impact kunnen hebben op de natuur.

Natuur en Bos maakt voor vergunningen in agrarische gebieden zelf geen inschatting meer van de impact op natuurwaarden. De vergunningverlener verifieert zelf of minimaal aan de zorgplicht wordt voldaan en er geen vermijdbare schade optreedt.

Voor het maken van de bovenstaande afweging bij het nemen van de beslissing, die kan bestaan in het verlenen van de vergunning, het weigeren ervan, of het voorwaardelijk verlenen van deze vergunning, kun je een beroep doen op deze helpdesk. Deze helpdesk reikt handige tips aan die de vergunningverlener mee kan opnemen in de beoordeling van een aanvraag, om zo aan de zorgplicht te voldoen.

Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws hieromtrent? Mail dan naar relatiebeheer.anb@lne.vlaanderen.be om je in te schrijven op onze nieuwsbrief voor steden en gemeenten.