Jacht

Jachtvergunning

Wie kan een jachtvergunning aanvragen?

Om een jachtvergunning aan te vragen moet je in het bezit zijn van een jachtverlof. Je kan dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die je wil uitnodigen voor de jacht. Die persoon moet minstens 18 jaar zijn, buiten Vlaanderen een jachtverlof hebben en fysiek en psychisch in aanmerking komen om te jagen in Vlaanderen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken: er mogen geen ernstige veroordelingen op zijn/haar naam staan. De precieze voorwaarden staan vermeld in artikel 13 en 14 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Hoe kun je een jachtvergunning aanvragen?

  • Via het e-loket (dit is echter niet mogelijk voor niet-Belgen).
  • Per aangetekende brief naar de arrondissementscommissaris bevoegd voor jacht in jouw provincie. De contactgegevens per provincie vind je terug op het downloadbare aanvraagformulier (zie hieronder).

Hoeveel kost een jachtvergunning?

Een jachtvergunning kost 40 euro. Sommige provincies rekenen daar bovenop nog een provincietaks aan.

Hoe betalen?

Wanneer je een jachtvergunning aanvraagt via het e-loket gebeurt de betaling via het e-loket. In alle andere gevallen kan je betalen kan op IBAN-nummer: BE15 3751 1109 8930 BIC: BBRUBEBB van het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 BRUSSEL. Vermeld bij jouw betaling steeds “Achternaam Voornaam – Jachtvergunning 2020-2021”

Terugbetaling belasting

Hoe kun je de terugbetaling van de belasting voor een jachtvergunning vragen als de arrondissementscommissaris weigert die jachtvergunning af te geven?
Als de arrondissementscommissaris weigert een jachtvergunning af te geven krijgt de bevoegde administratie daarvan onmiddellijk een melding en zal ze spontaan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was. In principe hoeft u hiervoor dus niets te doen.

Hoe kun je de terugbetaling van de belasting voor een jachtvergunning vragen als je een fout hebt gemaakt bij de betaling van die belasting
Als je een fout hebt gemaakt bij de betaling van de provinciebelasting zal de bevoegde administratie spontaan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was. In principe hoeft u hiervoor dus niets te doen.

Als je een dubbele betaling hebt gedaan of een fout hebt gemaakt bij de betaling van de gewestbelasting kan u een mailtje verzenden aan jacht.anb@vlaanderen.be. De bevoegde administratie zal dan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was.