Advies- en dossierbehandelaar soortenschade

Omschrijving

WERKEN ALS ADVIES- EN DOSSIERBEHANDELAAR SOORTENSCHADE IN HET KORT

Sta je administratief sterk in je schoenen en beschik je over een gezonde dosis ecologische kennis ? Kan je goed communiceren met verschillende gesprekspartners? Zie je ook de meerwaarde van duidelijke en transparante administratie? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Je zal in de functie van advies- en dossierbehandelaar verantwoordelijk zijn voor de opvolging van schadegevallen veroorzaakt door beschermde soorten zoals de bever en de wolf evenals jachtwildsoorten zoals de vos en de steenmarter. Je bent in deze dossiers de spilfiguur en denkt oplossingsgericht mee. Daarnaast kan je ook ingezet worden voor de opvolging van de jachtadministratie. Dit is de opvolging van afschotplannen, faunabeheerplannen, erkenningen van Wildbeheereenheden, enz. Het merendeel van de taken en dossiers situeren zich voor deze vacature in de provincie Limburg. 

Jouw kerntaken in deze functie zijn o.a.: 

 • Opvolgen van de jachtadministratie.
 • (administratieve) Opvolging van de schadedossiers beschermde en jachtwildsoorten, inclusief het terreinonderzoek.
 • Begeleiden en evalueren van de schadedossiers.
 • Communiceren met externe partners en overlegmomenten organiseren.
 • Ondersteunen bij het jachtexamen.


DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.  

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 2. Je hebt een eerste ervaring (via studies of werk) met fauna en soorten.
 3. Je hebt een rijbewijs B.

Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je contractueel in dienst bent in een job met: 

 • eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature;
 • ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als deze van de openstaande vacature. 

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (inge.peeters@ascento.be, 0497 16 79 94).

HOE SOLLICITEER JE?

Solliciteer ten laatste op 29 maart 2023 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

NOG VRAGEN?

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met: 

Heb je nog een vraag over de selectieprocedure? Neem dan contact op met:

Diploma

Graduaats- of bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring