Coördinator Europese natuurdoelen

Omschrijving

De vacature in het kort

Als coördinator Europese natuurdoelen ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijk en projectmatig bijstaan van de programmaleider Europese natuurdoelen in de planning en de organisatie van het programma. Dit doe je door een vlotte opmaak en implementatie van het Vlaams Natura 2000-programma te garanderen. Je neemt een ondersteunende rol op in het opmaken en uitvoeren van het rollend uitvoeringsprogramma Natura 2000.

Je staat ook interne klanten bij via het ontwikkelen en het uitbouwen van een specifieke dienstverlening, zodat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden.

Takenpakket:

 • Je bent projectleider van het Vlaams Natura 2000-programma en gelinkte Europese projecten
 • Je levert input voor strategische documenten vanuit Natura 2000 zoals o.a. het ondernemingsplan en het budgetplan en het voorbereiden van de directieraad
 • Je ondersteunt bij het definiëren, implementeren en bijsturen van actieplannen (o.a. Vlaams Natura 2000- programma)
 • Je neemt actief een rol op in de PMO (Project Management Office)
 • Je werkt actief mee aan het opleveren van allerhande rapporteringen (kabinet, Europa, GOI,…)
 • Bepaalde werkinstrumenten zoals bv. tools voor opvolging en rapportering help je mee ontwikkelen en aanpassen
 • Je biedt ondersteuning bij het voorbereiden van beslissingen en de terugkoppeling naar betrokken collega’s binnen de entiteit en Natura 2000-collega’s uit verschillende entiteiten over genomen beslissingen
 • Je werkt actief samen met betrokken entiteiten van het ANB voor een optimale realisatie van de Europese natuurdoelen
 • Je biedt actieve ondersteuning van de opmaak en uitvoering van het rollend uitvoeringsprogramma Natura 2000
 • Je faciliteert overleg , o.a. om innovatieve ideeën te genereren, om de doelmatigheid van de uitvoering te bevorderen en om maatschappelijk draagvlak te creëren
 • Interne en externe vragen van klanten worden door jou opgenomen en beantwoord, zoals bv.
 • parlementaire vragen, vragen van doelgroepen, van collega’s van andere entiteiten,…
 • Je vertegenwoordigt het Natura 2000-programma op interne platformen

Formele deelnemingsvoorwaarden
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt professionele ervaring met het opnemen van een coördinerende rol binnen programma- en projectmanagement.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen.dauwe@vlaanderen.be en 0471 99 93 58).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 12 december via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend samen met en kopie van de documenten en attesten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Diploma

Master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.