GIS data analist

Omschrijving

De vacature in het kort

Ben jij een expert op gebied van GIS? Wil je mee zorgen voor de verdere integratie van GIS binnen het applicatielandschap van Natuur en Bos? Wil je mee de strategische lijnen met betrekking tot GIS verder uitzetten? Ben je ook hands-on ingesteld?

Via een groot aantal toepassingen wordt zowel door medewerkers van Natuur en Bos als door burgers data aangeleverd. Vaak gebeurt dit in functie van een specifieke vraag of opdracht en is de locatie de bindende factor tussen de vele databronnen. Het GIS-team is van bij de start van een project tot aan de oplevering van de toepassing en bijhorende rapportering betrokken.

Als GIS data analist zal je de gegevens uit onze applicaties op een correcte en bruikbare manier ontsluiten naar de medewerkers van ANB. Door jouw sterke analytische vaardigheden en helicopterview zie je bij de start van de ontwikkeling van een project verbanden tussen de verschillende databronnen en zorg je ervoor dat alle benodigde informatie voor rapportering op correcte wijze wordt gecapteerd. In deze functie speel je ook een sleutelrol wat betreft de bewaking van de datakwaliteit van geleverde geodata. Daarnaast werk je actief mee aan projecten en bied je tweedelijnsondersteuning aan de eindgebruikers.

Er zijn heel wat uitdagingen waar jij voor staat als je als GIS data analist bij Natuur en Bos komt werken:

 • Je zorgt mee voor de verdere integratie van GIS binnen het applicatielandschap van Natuur en Bos
 • Je zorgt voor een duidelijke communicatie zowel binnen het ICT-team als naar eindgebruikers over de mogelijkheden en uitdagingen van GIS
 • Je werkt uitdagende ruimtelijke analyses uit
 • Je assisteert bij het capteren, beschrijven en inschatten van nieuwe use cases en change requests
 • Je zet mee de strategische lijnen met betrekking tot GIS uit

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je hebt een diploma Master of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs,  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het beheer en onderhoud van GIS-toepassingen en geodatabanken.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com, tel 02 759 22 10).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 14/12/2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van je diploma toe.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be of telefonisch op 0492 23 21 00.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend met een kopie van je diploma.

Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be  

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Het volledige selectiereglement is terug te vinden op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid