3 themaspecialisten overheidsopdrachten

Omschrijving

De vacature in het kort

Hou je van projectmatig werken? Heb je een technische feeling en droom je er van nieuwe natuurgebieden aan te leggen? Werk je nauwgezet en schrikt administratief werk je niet af? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als themabeheerder overheidsopdrachten zal je diverse projecten inzake natuur- en bos ondersteunen. Je zal dit doen door het ontwerpen en uitvoeren van aanbestedingen zowel administratief, financieel als op het terrein, en je zal collega's en partners adviseren. Dit alles met als doel ervoor te zorgen dat opdrachten efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen, zodat procedures, wet- en regelgeving en technische specificaties gerespecteerd worden en dat de Natuur en Bos-organisatiedoelen in de diverse domeinen gerealiseerd worden.

Je zal in jouw functie diverse projecten opstarten en opvolgen. Door onder andere:

 • studiebureau’s op te volgen
 • technische en inhoudelijke bepalingen op te maken
 • gunningsverslagen op te maken
 • technische controles uit te voeren
 • en nog zoveel meer!

We zijn concreet op zoek naar 3 nieuwe collega’s, maar we leggen bijkomend ook een werfreserve aan. Deze werfreserve zal op korte termijn gebruikt worden om zowel tijdelijke als permanente functies in te vullen. De tijdelijke functies zijn verbonden met de projecten “Natte Natuur” en “Innovatief beheer van uitheemse invasieve soorten”. Permanente functies gaan over de uitvoering van het regulier terreinbeheer in domeinen van Natuur en Bos.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt een basiskennis van natuurbeheertechnieken en/of bouwtechnische technieken en/of de toepassing van ecologie.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring .

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.be en 02/759 22 10).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 1 augustus 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

Kun je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid

Afdeling