Advies- en dossierbehandelaar soortenschade

Omschrijving

Vacature in het kort

Sta je administratief sterk in je schoenen en beschik je over een gezonde dosis ecologische kennis? Kun je goed communiceren met verschillende gesprekspartners? Zie je ook de meerwaarde van duidelijke en transparante administratie? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Je zult in de functie van advies- en dossierbehandelaar verantwoordelijk zijn voor de opvolging van schade- en jachtdossiers. Je bent in die dossiers de spilfiguur en denkt oplossingsgericht mee.

Jouw kerntaken in deze functie:

 • Opvolgen van de jachtadministratie
 • (Administratieve) opvolging van de schadedossiers, inclusief het terreinonderzoek
 • Begeleiden en evalueren van de schadedossiers
 • Communiceren met externe partners en overlegmomenten organiseren
 • Ondersteunen bij het jachtexamen

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 3 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
 2. Je hebt een basiskennis van fauna en soorten.
 3. Je hebt een rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als die van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde kennisvereiste.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen.dauwe@vlaanderen.be en 0471 99 93 58).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 28 november 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Vragen

 • Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: Gert Van Hoydonck Leidinggevende AVES Oost- en West Vlaanderen gert.vanhoydonck@vlaanderen.be
 • Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: Irjen Dauwe Selectieverantwoordelijke Natuur en Bos Irjen.dauwe@vlaanderen.be of 0471 99 93 58
 • Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid