Beleidsmedewerker jacht

Omschrijving

De vacature in het kort

Stippel je graag mee het beleid uit? Ben je een echte organisator? Ben je een geboren communicator? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

De beleidsmedewerker wordt ingezet om invulling te geven aan de volgende aspecten rond jacht in Vlaanderen:

 • Beleidsvoorbereiding en -opvolging van het jachtbeleid in Vlaanderen, in samenspraak met de betrokken sectoren, met aandacht voor duurzame populaties, natuurbeheer, schadebeheersing en natuurbeleving
 • Beleidsvoorbereiding en -opvolging rond jachtplannen, jachtverloven, jachtwetgeving
 • Stimuleren en opvolgen van terreinrealisaties van de jachtsector in het kader van natuurbeheer
 • Organisatie (en optimalisatie) van het jachtexamen
 • Ondersteuning jachtfonds
 • Ondersteuning jachtverpachting in eigen domeinen van Natuur en Bos
 • Ondersteuning van jacht gerelateerde dienstverlening van Natuur en Bos: relatiebeheer, vorming, kennisdeling, communicatie
 • Begeleiding van jacht gerelateerde opdrachten rond onderzoek, IT
 • Beantwoorden van parlementaire vragen en beleidsmatige burgervragen over thema jacht

Je zal intensief samenwerken met een collega beleidsmedewerker jacht, maar je krijgt een volwaardig en onafhankelijk takenpakket, zodat jullie beide autonoom kunnen werken en rapporteren – weliswaar met de nodige onderlinge afstemming en ondersteuning

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt minimaal 3 jaar professionele werkervaring.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com en 02/ 759.22.10).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 25 juli 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid

Afdeling