Dossier- en gegevensbeheerder met terreintaken

Omschrijving

DE VACATURE IN HET KORT

Sta je administratief sterk in je schoenen? Communiceer je graag met verschillende gesprekpartners? Draag je de natuur een warm hart toe? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als dossier- en gegevensbeheerder met terreintaken ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van dossiers over adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies. Tevens sta je in voor een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling van dossiers met correcte toepassing van regelgeving en rekening houdend met actuele en potentiële natuurwaarden op het terrein. Je formuleert ofwel zelf een (voorstel van) beslissing ofwel ondersteun je collega’s bij de verwerking of controles van (complexe) dossiers of beheerplannen. Het betreft dan o.a. de opmaak maar ook controles van kapmachtigingen, controles op boscompensaties, terreinverificatie van beheerplannen, enz.. Hierbij kom je in direct contact met burgers en diverse overheden en zal je een goede afwisseling hebben tussen en terrein- en administratieve taken.

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be.

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmkering komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen 'artikel 7' bij Selor (www.selor.be).

2) Je bezit een rijbewijs B.

3) Je bent in het bezit van het attest van natuurmanagement / bosbouwbekwaamheid

OF je hebt minimaal 2 jaar functierelevante ervaring in natuur- en bosbeheer.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als die van de vacante functie.

HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 27 oktober 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Kun je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Secundair onderwijs (eventueel attest natuurmanagement/bosbekwaamheid)