Dossier- en gegevensbeheerder met terreintaken

Omschrijving

De vacature in het kort

Sta je administratief sterk in je schoenen? Communiceer je graag met verschillende gesprekpartners? Draag je de natuur een warm hart toe? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als dossier- en gegevensbeheerder met terreintaken ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van dossiers over adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies. Tevens sta je in voor een kwaliteitsvolle en tijdige behandeling van dossiers met correcte toepassing van regelgeving en rekening houdend met actuele en potentiële natuurwaarden op het terrein. Je formuleert ofwel zelf een (voorstel van) beslissing ofwel ondersteun je collega’s bij de verwerking of controles van (complexe) dossiers of beheerplannen. Het betreft dan o.a. de opmaak maar ook controles van kapmachtigingen, controles op boscompensaties, terreinverificatie van beheerplannen, enz.. Hierbij kom je in direct contact met burgers en diverse overheden en zal je een goede afwisseling hebben tussen en terrein- en administratieve taken.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

    Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be.

    Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  • Je bezit een rijbewijs B.
  • Je bent in het bezit van het attest van natuurmanagement / bosbouwbekwaamheid
    OF je hebt minimaal 2 jaar functierelevante ervaring in natuur- en bosbeheer.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Stacey Van den Abbeele – projectteam@searchselection.com – 02/759 22 10).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 16/09/2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Optioneel: Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be of telefonisch op T 0492232100. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar SollicitatiesANBvlaanderen.be

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend samen met en kopie van de documenten en attesten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet

Het volledige selectiereglement is terug te vinden op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid