Gebiedscoördinator Hoge Kempen

Omschrijving

1 De vacature in het kort

Heb je een passie voor natuur en heb je zin om mee te werken aan meer en betere natuur? Werk je graag gestructureerd en ben je iemand die graag een organisatorische rol op zich neemt? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!

Gebiedsgerichte werking zoekt een gebiedscoördinator voor de regio Hoge Kempen, waarbinnen onder meer het Nationaal Park Hoge Kempen gesitueerd is. Als gebiedscoördinator sta je binnen deze regio in voor het coördineren en trekken van de gebiedsgerichte werking vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het team Gebiedsgerichte Werking doet niets liever dan het in gang zetten, uitvoeren en opvolgen van gebiedsgerichte projecten die bijdragen tot meer en betere natuur in Vlaanderen. Al onze projecten zijn gelinkt aan één of meerdere doelen van het agentschap – natuur, beleving en valorisatie. De streefdoelen van de verschillende partners verliezen we daarbij uiteraard niet uit het oog.

Deze functie heeft betrekking op de regio Hoge Kempen. In het takenpakket maken we onderscheid tussen enerzijds de gebiedsgerichte werking in het algemeen en anderzijds het Nationaal Park Hoge Kempen als strategische prioriteit.

Als coördinator sta je o.a. in voor het :

 • opbouwen en onderhouden van strategische relaties met lokale besturen en actoren,
 • de coördinatie, opvolging en rapportering van gebiedsgerichte projecten,
 • de meerjarenplanning en jaarplanning van de gebiedsgerichte werking en integratie ervan binnen het rollend programma van het agentschap,
 • coördineren van de entiteits-overschrijdende samenwerking,
 • en nog zoveel meer!

Specifiek voor het Nationaal Park Hoge Kempen sta je o.a. in voor :

 • strategische vertegenwoordiging van ANB binnen het partnerschap rond het Nationaal Park,
 • integratie van de organisatiedoelen binnen de werking van het Nationaal Park,
 • actieve deelname aan de overlegstructuren,
 • financiële opvolging van het projectbureau,
 • begeleiden van het erkenningsproces in het kader van de  call voor Nationale parken,
 • en nog zoveel meer!

1.1 Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je hebt 3 jaar professionele ervaring, en je hebt reeds ervaring met het opnemen van coördinerende taken.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen.dauwe@vlaanderen.be, 0471 99 93 58).

2 Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 27 april 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

3 Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

 

 

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid