Groenarbeider voor Middenkust en -polders

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Heb je altijd al groene vingers gehad? Zit je liever een hele dag buiten dan binnen? Word je warm van mensen die genieten van de natuur? Steek je graag de handen uit de mouwen, liefst samen met een paar collega’s? Dan is dit misschien de uitgelezen kans om zorg te dragen voor de natuur, want het Agentschap Natuur en Bos zoekt een groenarbeider.

2 FUNCTIECONTEXT

Groenarbeiders bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verzorgen het onderhoud van alle bos-, natuur- en parkgebieden evenals de viswaters in eigendom van het Vlaams Gewest.
Meer bepaald in de regio kust en polders kom je terecht in een regio met een zeer afwisselend landschap, gaande van duinen, slikken en schorren, duingraslanden tot de echte poldergraslanden en bossen (zoals de duinbossen van De Haan).

Een greep uit je takenpakket:

 • Werken met éénassige trekker, bosmaaier en kettingzaag
 • Beplantingswerken
 • Het onderhoud van wegen en paden
 • Het plaatsen en verwijderen van afsluitingen en borden
 • Exotenbestrijding
 • Verzorgen en behandelen van paarden, pony’s en ezels
 • Onderhouden van zitbanken en andere toeristische infrastructuur
 • Correct en veilig werken met machines, toestellen, gereedschap, alsook het juist onderhouden hiervan
 • Ad hoc taken uitvoeren die nodig zijn voor een goede werking van de regio. Samenwerking met andere collega’s is een must.

3 PROFIEL

3.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum ben je in het bezit van een rijbewijs B
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, elsie.gilis@vlaanderen.be, 0492/15.07.72).

3.2 COMPETENTIES
3.2.1 Technische competenties

 • Je hebt kennis van beheervormen en nodig materiaal (en mechaniek) voor het uitvoeren van standaardwerken (maaien, planten, afrasteringen plaatsen,…)
 • Je hebt kennis van relevante planten- en boomsoorten
 • Je hebt kennis van reglementeringen op vlak van veiligheid, gebruik van bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen
 • Je kan goed omgaan met vee

3.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Flexibiliteit : Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-v....

3.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

4 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van technisch assistent (rang D1) met bijbehorende salarisschaal D121. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

5 SELECTIEPROCEDURE

5.1 MODULE 1: EERSTE SCREENING
Aan de hand van jouw motivatiebrief en CV gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats op 6 november 2019.

5.2 MODULE 2: PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST EN REDENEERTEST
Kandidaten die positief zijn bevonden bij de CV screening, worden uitgenodigd een persoonlijkheidsvragenlijst en redeneertest in te vullen.

5.3 MODULE 3: JURYGESPREK MET PRAKTISCHE PROEVEN
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Technische competenties
 • Persoonsgebonden competenties
 • Motivatie
 • Inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase gebeurt met afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend.
Deze module vindt plaats in de wervende loods op 12 november 2019 (datum onder voorbehoud)

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

5.4 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

6 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 november 2019
Je stuurt je CV en motivatiebrief via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als: je je kandidatuur uiterlijk op 5 november 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

7 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

8 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 december 2019.
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.

9 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden.
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als groenarbeider. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
Deze werfreserve kan ook gebruikt worden om vacatures als FUNCTIE op andere standplaatsen in te vullen.
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve.
Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.