Omschrijving

Vacature in het kort

Als ICT-projectleider binnen het Agentschap voor Natuur en Bos coördineer je ICT-projecten vanaf het beschrijven van de behoeften bij de business tot oplevering en in gebruik nemen van het product. Tijdens het traject waak je over een pragmatische en constructieve samenwerking met de klant waarbij actieve communicatie een cruciale rol speelt. Daarnaast heb je voldoende technische achtergrond en sociale vaardigheden om het technisch team te coachen en de projectvoortgang op te volgen en bij te sturen op vlak van budget, tijd, risico’s, kwaliteit, menskracht… Daarvoor gebruik je – afhankelijk van het type project – Prince2 en / of scrum-principes.

Je zult ook enkele kleine teams van experten simultaan aansturen.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er afgeweken kan worden van de diplomavoorwaarde.

  1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 OF Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. 
  2. Je hebt minimaal 3 jaar functierelevante ervaring als IT-projectleider.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen.dauwe@vlaanderen.be en 0471 99 93 58).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 27 november 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Chris Logghe
IT hoofd business relatie beheer
Chris.logghe@vlaanderen.be 
0473 92 79 15

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Irjen Dauwe
Selectieverantwoordelijke Natuur en Bos
Irjen.dauwe@vlaanderen.be 
0471 99 93 58

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Lees het volledige selectiereglement op werkenvoorvlaanderen.be >
 

Diploma

Bachelor of master

Afdeling