Operationeel verantwoordelijke voor het everzwijn interventieteam

Omschrijving

Dankzij een succesvol soortenbeleid doen diverse beschermde diersoorten zoals de steenmarter en meeuwen het vandaag steeds beter. Andere soorten zoals het everzwijn, de bever en de wolf keren na lange afwezigheid terug naar onze streken. Daarnaast ontdekken nieuwe uitheemse soorten, zoals de Aziatische hoornaar, Vlaanderen. Ze nestelen en vermenigvuldigen zich in onze regio’s. De groeiende aanwezigheid van die soorten in het wild heeft naast een positief effect ook een keerzijde. Door overlast en schade die de dieren veroorzaken neemt de nood aan een interventiebeleid toe. Het Agentschap voor Natuur en Bos tekent dit beleid uit in samenwerking met diverse stakeholders. Samen voorzien zij, afhankelijk van de soort en haar maatschappelijke impact, in monitoring, bescherming, beheer, schadepreventie en -vergoeding.Het uitbouwen van dit beleid vergt maatwerk. De implementatie van het soortenschadebeleid vraagt om actie op verschillende vlakken. Zo wordt een operationeel interventieteam opgericht om de overlast van everzwijnen in de bewoonde omgeving aan te pakken. Als operationeel verantwoordelijke stuur je het team van faunabeheerders aan. Het team bestaat uit 3 duo’s. Zij staan op het terrein in voor het gespecialiseerd beheer van everzwijnen en eventueel andere soorten waarvoor gespecialiseerd faunabeheer nodig is. Jij organiseert en ondersteunt de werking van het team, zodat zij het terreinbeheer uit kunnen voeren. Omdat de everzwijnen en faunabeheerders vooral in de nachtelijke uren aan de slag zijn, zal je sporadisch ook tijdens deze uren aanwezig moeten zijn.

Diploma

Bachelor diploma

Afdeling