Patrimoniumbeheerder

Omschrijving

De vacature in het kort

Houd je van onderhandelen? Bouw je graag een netwerk op? Sta je communicatief sterk in je schoenen en heb je een hart voor natuur? Lees dan zeker verder!

Je kan in deze functie meewerken aan het ambitieuze plan om 4000 ha bijkomend bos te realiseren tegen 2024, je kan je steentje bijdragen aan het plan om verdroging tegen te gaan en de strijd aan te gaan tegen de gevolgen van de klimaatopwarming en je zorgt voor meer en betere natuur in Vlaanderen!

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde aankoper van gronden en dit voor de regio Vlaams-Brabant.

In deze job start je zelfstandig aankoopprojecten op die in lijn liggen met de aankoopstrategie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Concreet betekent dit:

  • Je gaat actief op zoek naar gronden die potentieel in aanmerking komen voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering.
  • Je gaat in op spontane aanbiedingen van gronden en onderzoekt of ze inpasbaar zijn. Hierbij bouw je een relatie op met partners die mogelijk gronden te koop aanbieden.
  • Je verzamelt, vervolledigt en verwerkt gegevens (kadastrale gegevens, prijsschattingen, ruimtelijke situering, beschermingsstatuten, pachttoestand, …) in een aankoopdossier.
  • Je onderhandelt binnen het goedgekeurde dossier en de vastgestelde schattingsprijzen de effectieve aankoop van gronden. Nadien blijf je het eerste aanspreekpunt voor de verkopers. Je begeleidt het verdere proces (opmaak akte, betalingen, ...) tot de effectieve ondertekening van de akte.
  • Je verifieert en controleert documenten en gegevens op vormvereisten, procedures, regelgeving en de bestaande wetgeving.
  • Je bent communicatief en vlot aanspreekbaar, je wisselt informatie uit en beantwoordt diverse vragen van klanten en andere betrokkenen.
  • Je onderhoudt correcte werkrelaties, zowel intern als extern (vnl. notarissen en personeel van de Afdeling Vastgoedtransacties) om een efficiënt verloop van het proces te garanderen.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 
  • Je hebt affiniteit met natuur in Vlaanderen.
  • Je hebt een rijbewijs B.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen.dauwe@vlaanderen.be en 0471 99 93 58).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 16 januari 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma/rijbewijs). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Diploma

Bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid

Afdeling