Proces- en projectmanager

Omschrijving

De vacature in het kort

Kan je je snel inwerken in uiteenlopende onderwerpen? Werk je zowel goed zelfstandig als in teamverband? Ben je iemand die graag analytisch denkt en aan de slag gaat? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken.

Als proces- en projectmedewerker bij het team “Algemene Staf” van de entiteit “Staf en Ondersteunende Diensten” van Natuur en Bos ondersteun je interne klanten door het ontwikkelen en uitbouwen van specifieke methodieken en dienstverlening. Zo verbeter je de maturiteit van de interne organisatie over de verschillende entiteiten van Natuur en Bos heen. Je draagt ertoe bij dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Je hebt een gevarieerd en uitdagend takenpakket dat je zelf mee vorm kan geven. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s van het team en met collega’s van andere entiteiten. De nadruk binnen jouw takenpakket zal liggen op ondersteuning bij efficiënt en kwaliteitsvol organiseren van processen en projecten, organisatiebeheersing waaronder kwaliteitsmanagement en bedrijfscontinuïteitsmangement en de organisatie van entiteitsverbindende activiteiten.

Het team ‘Algemene Staf’ waarvan je deel zal uitmaken, heeft een brede kijk op Natuur en Bos en werkt ondersteunend en adviserend om te komen tot een kwaliteitsvolle, diverse en integere organisatie die efficiënt en effectief werkt.

De Algemene Staf is een multidisciplinair team. Haar opdrachten zijn uiteenlopend. De Algemene Staf is onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van Natuur en Bos bij:

 • Efficiënt en kwaliteitsvol organiseren van processen
 • Begeleiden en implementeren van veranderingstrajecten:
  • implementeren van het arbeidsorganisatieconcept “Het Nieuwe Werken”
  • uitwerken van een vrijwilligersbeleid en ondersteuning bij de implementatie ervan
  • etc.
 • Organisatiebeheersing:
  • Klachtenmanagement
  • kwaliteitsmanagement
  • bedrijfscontinuïteitsmanagement
  • etc.
 • Efficiënt beheren van informatie:
  • migratie van Sharepoint, uitrol Teams, etc.
  • opmaken van een informatiebeheersplan en de omzetting ervan naar serieregister
  • etc.
 • Juridische dienstverlening
 • Opmaken en implementeren van het integriteitsbeleid en diversiteitsbeleid
 • Opvolgen van de beleidsbeslissingen (Vlaamse Regering, etc.)

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in organisatiebeheersing in het algemeen en procesmanagement/methodologie en/of projectmanagement in het bijzonder.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Lieve Joos – projectteam@searchselection.com - 02 759 22 10).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 8 augustus 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitaties.ANB@vlaanderen.be of telefonisch op T 0471 99 93 58. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitaties.ANB@vlaanderen.be.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid