Projectcoördinator voor het project Parkbos in Gent

Omschrijving

Het Parkbosproject is één van de belangrijkste stads(rand)bosprojecten in Vlaanderen, gesitueerd ten zuiden van Gent. Het totale projectgebied voor de groenpool Parkbos beslaat 1200 ha, en strekt zich uit op het grondgebied van de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem. De groenpool wordt ingericht als een multifunctioneel gebied met natuur, bos, kasteelparken, landbouw, recreatieve paden, onthaalinfrastructuur,… Daarnaast is er ook ruimte voor wonen en bedrijvigheid. Negen partners (Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Natuurinvest, Vlaamse Landmaatschappij Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, stad Gent, gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem) werken aan de realisatie van deze groenpool in een samenwerkingsverband.

De voorbije jaren werden al belangrijke delen van het projectgebied ingericht. Heel wat plannen liggen ook klaar om gerealiseerd te worden. Naast de inrichting van de groenpool zijn er ook opdrachten rond het opzetten van een duurzame organisatiestructuur, het beheer van de groenpool, mobiliteit, educatie, de optimalisering van toeristische en recreatieve infrastructuur en de verdere ontwikkeling van het landschap. Samen met de projectpartners moet ook een visie uitgewerkt worden rond de verdere ontwikkeling van de groenpool Parkbos in relatie tot de omgevende woonkernen en groengebieden zoals de Westerplan (St-Martens-Latem), de Hospicebossen (Nazareth), de Scheldevallei en de Leievallei en de bijhorende recreatieve netwerken.

Dit is je job

Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige coördinatie van de activiteiten van het project. Je staat ook in voor het projectmanagement en verzorgt de nodige administratieve, inhoudelijke en communicatieve ondersteuning voor de projectwerking, alsook van de externe communicatie naar bevolking en belangengroepen toe.

 • Je verzorgt de jaarprogramma's en meerjarenplanning (o.b.v. de voorgaande voortgangsrapporten)
 • Je bewaakt de werking van de projectstructuur
 • Je coördineert en bereidt inhoudelijk de diverse deelprojecten voor, je legt de noodzakelijke voorbereidende contacten met de partners
 • Je bereidt vergaderingen van de stuurgroep voor, je maakt verslagen, en je volgt beslissingen van de stuurgroep op
 • Je onderhoudt het netwerk van contacten met de diverse diensten, administraties, organisaties en particulieren betrokken bij het project, je fungeert als aanspreekpunt voor de projecten.
 • Je organiseert het overleg met bewoners en belangenverenigingen, onder meer de klankbordgroep Parkbos
 • Je beheert de geldelijke middelen voor de projectwerking en de communicatie
 • Je verzorgt de communicatie over het project (o.a. website, publieksactiviteiten, presentaties, rondleidingen …)
 • Je werkt samen met de projectpartners een toekomstvisie uit voor het Parkbos en de omliggende groengebieden. Je start hiervoor nieuwe deelprojecten op.
 • Je werkt onder leiding van de gouverneur van Oost-Vlaanderen

Dit ben jij helemaal

 • Je bent vertrouwd met proces- en projectmanagement in een beleidsmatige context
 • Je kan een strategische planning in concrete beleidsvoering omzetten
 • Je bent vertrouwd met het omgevingsbeleid in de ruime zin In deze vaardigheden blink je uit
 • Je kan uitstekend plannen en organiseren
 • Zelfstandig werken is een noodzaak en je neemt graag verantwoordelijkheid
 • Je kan goed bemiddelen en oplossingsgericht werken
 • Je kan een professioneel netwerk opbouwen
 • Je bent sterk communicatief naar verschillende doelgroepen toe zowel schriftelijk als verbaal

Dit bieden we je graag aan:

 • Een voltijds contract van bepaalde duur ( 1 jaar – mogelijks verlengbaar met drie jaar) – mogelijkheid ook om 4/5 te werken.
 • Een project met een fantastische missie
 • Een flexibele werkorganisatie (flexibele uren zorgen voor een goede work life balans)
 • Hybride werken is het nieuwe werken, waarbij je zowel van thuis als van op kantoor (Gent) kan werken
 • Een stimulerende verloning met een extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen

Interesse gekregen? Stuur uiterlijk 04/10/2021 je cv, motivatiebrief en eventuele vragen naar natuurinvest.team@vlaanderen.be

Afdeling