Projectmedewerker Blue Deal

Omschrijving

De vacature in het kort

Ben je sterk in het opvolgen van verschillende projecten? Neem je gemakkelijk een coördinerende rol op? Heb je een affiniteit met het natuurbeleid in Vlaanderen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als projectmedewerker zal je bij verschillende projecten binnen Blue deal een ondersteunende en coördinerende rol opnemen. Met de Blue deal willen we de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en juiste instrumenten, met betrokkenheid van de verschillende stakeholders als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

Als projectmedewerker heb je een aantal uitvoerende en coördinerende taken in het kader van Blue Deal:

 • Technisch ondersteunen van de projectleiders bij uitvoering Blue Deal projecten (vb kaart, overzichten, opmaak dossiers, info verzamelen ….)
 • De go between zijn tussen de projectleiders van onze gebiedsgerichte werking en de deskundige overheidsopdrachten bij terreinbeheer
 • Ondersteunen geven bij het aanleveren van informatie en bij het opvolgen en rapporteren van de vooruitgang van de Blue Deal projecten
 • Ondersteuning bieden aan de projectleiders bij de pre-advisering van de dossiers rond projectsubsidies
 • Informatie verzamelen voor en het opvolgen van het profielenbestek (uitbestedingen aan studiebureaus)
 • Ondersteunen en coördineren bij de opvolging van het totaalplaatje van de Blue Deal projecten van de entiteit gebiedsgerichte werking via o.a. het maken van overzichten, rapportering
 • En nog zoveel meer!

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. 

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • Je hebt kennis van de natuursector en natuurbeheer.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Anja Van Cappellen, projectteam@searchselection.com en 02/759 22 10).

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 1 augustus 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarde(n) voldoet.

Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest dat vermeldt dat je student bent en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (met een kopie van je diploma).

Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Het volledige selectiereglement is terug te vinden op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid