Subsidie- en dossierbehandelaar natuur

Omschrijving

Wil jij je steentje bijdragen aan het ondersteunen van waardevolle natuurprojecten door het verwerken van subsidieaanvragen? Hou jij van werken met dossiers, cijfers en tabellen? Heb je daarnaast interesse en affiniteit voor dieren, planten en natuur in het algemeen? Dan is deze job op jouw lijf geschreven!

Als subsidie- en dossierbehandelaar natuur beoordeel en behandel je de subsidieaanvragen en bereid je die grondig voor, zodat er een correcte  eindbeslissing kan worden genomen. Je checkt of de aanvraag volledig is aan de hand van vooropgestelde checklists en tabellen.

Daarnaast sta je in voor de implementatie van auditbevindingen of -aanbevelingen. Je vertaalt die aanbevelingen en richtlijnen naar de werking van het team. Je zorgt ook voor de rapportering in kader van Europese cofinanciering vanuit bijvoorbeeld ELFPO. 

Ben jij een krak in nauwgezet dossierwerk? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag nog!

WIE BEN JIJ?

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Op het moment van je sollicitatie beschik je al over een masterdiploma.

Als je niet beschikt over het vereiste diploma, kun je toch deelnemen onder bepaalde voorwaarden:

  • Ofwel beschik je over een geldig toegangsbewijs van de VDAB voor deze functie
  • Ofwel heb je een ervaringsbewijs voor deze functie
  • Ofwel beschik je over bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de Vlaamse overheid

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt met het niveau van de functie? (omdat je aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs). Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen 'artikel 7' bij Selor (www.selor.be).

Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dan kun je deelnemen via horizontale mobiliteit als je contractueel in dienst bent in een job met: 

  • eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature
  • ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als die van de openstaande vacature

Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit 

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (katleen.meynendonckx@vlaanderen.be 0476 70 63 13).

HOE SOLLICITEER JE?

Solliciteer ten laatste op 27 maart 2023 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be

NOG VRAGEN?

 

Diploma

Masterdiploma