Woordvoerder

Omschrijving

VACATURE WOORDVOERDER NATUUR EN BOS

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werkt elke dag aan meer en betere natuur, samen met heel wat partners. Een correcte en open communicatie zowel naar burgers, partners en doelgroepen toe als intern is dan ook cruciaal. Als woordvoerder ben je het aanspreekpunt voor journalisten en de stem en het gezicht van de organisatie naar de buitenwereld toe. Je schrijft persberichten, staat de pers te woord en ondersteunt collega’s wanneer zij in contact komen met de media. Je redigeert de parlementaire vragen en coördineert en organiseert persmomenten.

Functiecontext

 • De missie van Natuur en Bos is: ’Meer, beter en samen’. Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.
 • Daarnaast beheert Natuur en Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.
 • Je werkt binnen de entiteit Communicatie als woordvoerder. Je bent een belangrijke ambassadeur van de organisatie en zorgt voor gepaste en transparante communicatie die in lijn is met de strategische doelstelling van Natuur en Bos, de Vlaamse overheid en de Vlaamse regering. Jouw belangrijkste externe stakeholders zijn journalisten, de Vlaamse regering , lokale besturen maar ook het brede publiek.

Je bent het aanspreekpunt voor journalisten. Je beantwoordt hun vragen en anticipeert op mogelijke issues.

Takenpakket

Doel van de functie

Als woordvoerder heb je verantwoordelijkheden in diverse domeinen:

 • Corporate communicatie in de brede zin
 • Crisiscommunicatie
 • Organiseren en presenteren van interne en externe events
 • Bewaken dat externe boodschappen vanuit Natuur en Bos in lijn zijn met de visie van de organisatie en de strategische doelen

Wie zoeken we?

Formele deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 1. Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 2. Je beschikt over 10 jaar aantoonbare professionele ervaring als woordvoerder en/of journalist.
 3. Je beschikt over een rijbewijs B.
 4. Je hebt een goede basiskennis van het Frans en het Engels.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen artikel 7 bij Selor.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Wie statutair tewerkgesteld is binnen de Vlaamse overheid kan ambtshalve verlof nemen om deze vacature op te nemen. Raadpleeg hiervoor https://overheid.vlaanderen.be/ambtshalve-onbetaald-verlof.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en de vereiste relevante werkervaring.

Extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je krijgen door je vraag te stellen via SollicitatiesANB@vlaanderen.be.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden qua vorming, bijscholing en ondersteuning met ICT-middelen.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in het hoofdkantoor te Brussel een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (5,91 euro betaald door de werkgever, 1,09 euro door de werknemer via maandelijkse inhouding op het nettoloon).
 • Je wordt verloond in de graad van adviseur A2. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

De werkplek

Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 1000 BRUSSEL

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 5 april 2020.

Je stuurt je sollicitatie, samen met een kopie van je diploma, een kopie van je rijbewijs en het ingevulde sollicitatieformulier, naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail zeker de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

 • je een CV en ingevuld sollicitatieformulier aanlevert
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je een kopie van je rijbewijs toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 5 april 2020 naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen

Diploma

Masterdiploma

Afdeling