Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions


Hoe zullen de duinen er na de werken uitzien?

De eerste maanden na het verwijderen van de woekerplanten zal een zandig duin overblijven. Ook dit kaal duin is heel interessant voor de biodiversiteit: heel wat vlinders en andere insecten gebruiken het duinzand namelijk om zich op te warmen. Ook de rugstreeppad is verzot op dergelijke kale plekjes in het landschap. Na enkele maanden kiemen nieuwe planten vanuit de aanwezige zaden in het duinzand en koloniseren zo het duin. Planten zoals het duinviooltje, duinpaardenbloem, scherpe fijnstraal, zeeraket,.. zijn de eerste soorten die je zult zien. Na enkele jaren zal zich weer een soortenrijk inheems duin ontwikkeld hebben waar onze natuur optimaal van zal profiteren.
        
V.l.n.r.: harkwesp, rugstreeppad


Waarom worden er zo’n grote machines gebruikt?

Sommige woekerplanten hebben een heel diep wortelstelsel en komen in grote aantallen voor. Dit maakt het onmogelijk om deze met een spade te verwijderen. Met een kraan worden sommige invasieve planten tot wel 1 meter diep uitgegraven, anders schieten de planten terug uit vanuit de achtergebleven wortels. Ieder stukje wortel moet uit de bodem gehaald worden, want zelfs het kleinste stukje dat achterblijft kan uitgroeien van een nieuwe plant. Een mobiele fijnmazige trommelzeef kan ter plekke deze wortelfragmenten scheiden van het aanwezige duinzand.


Wat kan ik zelf doen om onze duinen te helpen?

Iedereen kan haar of zijn steentje bijdragen! Enkele zaken waarop je kan letten: 

  • Laat nooit tuinafval achter in de vrije natuur. Plantendelen kunnen in bepaalde gevallen snel wortelschieten, en terug uitgroeien tot woekerplanten.
  • Heb je een woekerplant herkend? Meld deze dan via www.waarnemingen.be, ObsIdentiy of ObsMapp.
  • Woon je in de buurt van de duinen of grenst jouw tuin zelf aan een duin? Vermijd dan woekerplanten in je tuin. Deze breiden zich makkelijk uit via ondergrondse worteluitlopers en belanden ook via bessen, die door vogels worden opgegeten, in de natuur. 
  • Koop geen woekerplanten.


Waarom laten we de natuur niet gewoon zijn gang gaan?

Indien we de natuur z’n gang laten gaan, zouden onze duinen meer en meer overwoekerd worden door deze invasieve planten. Het is gekend dat deze woekeraars zich op korte tijd zeer sterk kunnen uitbreiden. Waar het ene jaar slechts 1 plant waar te nemen was, bevind er zich enkele jaren later al een vlek van meerdere vierkante meters groot. Door nu in te grijpen voorkomen we een verdere overwoekering van het duinenlandschap en kan onze eigen duinnatuur zich weer herstellen. Bovendien worden de kosten aan de maatschappij steeds groter. In bepaalde gevallen kunnen wortels van woekerplanten bijvoorbeeld het wegdek of andere infrastructuur beschadigen. De kost aan onze eigen natuur is bovendien amper uit te drukken door de enorme ecologische schade die deze planten veroorzaken. Het loont dus om zo snel als mogelijk in te grijpen.


Wat zijn de voor- en nadelen van deze grote werken?

Dankzij de werken die in kader van het LIFE DUNIAS project zullen plaatsvinden, worden woekerplanten langsheen de volledige Vlaamse kust verwijderd. Hierdoor zullen ze zich niet verder kunnen uitbreiden, en geen inheemse duinnatuur meer kunnen bedreigen. Tijdens bepaalde periodes zullen hierdoor grote machines aanwezig zijn op het terrein. ANB of de betrokken partners stemmen telkens af met lokale overheden zodat zo weinig mogelijk hinder wordt veroorzaakt. Indien nodig worden alternatieve wandelroutes voorgesteld. 

Wil je graag meer weten over het project of heb je specifieke vragen, zet ze op mail naar Reinhardt via reinhardt.strubbe@vlaanderen.be.
Naar de top