Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk. Natura 2000 verzekert de toekomst van Europa’s meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats). Alle lidstaten van de Europese Unie nemen in de Natura 2000-gebieden maatregelen om de Europese soorten en hun leefgebieden ook in de toekomst kansen te geven. Dat doen ze samen met de gebruikers van deze gebieden.

Surf zeker naar onze website www.natura2000.vlaanderen.be met nog meer informatie.