Natuurbeheerplan De Meren

Natuurbeheerplan De Meren

Naam De Meren 
Dossier Natuurbeheerplan
Type Type vier
Periode openbaar onderzoek Van 31/05/2021 tot en met 01/07/2021
Indiener natuurbeheerplan Natuurpunt – Liesbet Cleynhens
Gemeente(s) Begijnendijk
Dossiernummer ANB NBP-VB-17-0015
Het dossier op papier inkijken

Het beheerplan ligt vanaf 31.05 2021 tot 01.07 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Raadpleegbaar na afspraak tijdens de kantooruren.

  • Natuurpunt vzw
    Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen
    015 29 72 20
Het dossier digitaal inkijken
Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan:

aves.vbr.anb@vlaanderen.be

Agentschap voor Natuur en Bos - VAC Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75 - 3000 Leuven