Natuurbeheerplan Fonteintjes

Natuurbeheerplan Fonteintjes

Naam Fonteintjes
Dossier Nieuw natuurbeheerplan
Type Type 4
Periode openbaar onderzoek Van 06/09/2021 tot en met 05/10/2021
Indiener natuurbeheerplan Natuurpunt Beheer vzw
Gemeente(n) Brugge
Dossiernummer Natuur en Bos NBP-WV-21-0006
Het dossier op papier inkijken Secretariaat Natuurpunt
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Open van ma tot vrij van 9u30 tot 16u30
Het dossier digitaal inkijken
Bezwaren of opmerkingen te bezorgen aan

siege.vanballaert@vlaanderen.be

Schriftelijk richten aan Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Oost- en West-Vlaanderen,
Koning Albert I-laan 1/2  bus 74 8200 Brugge t.a.v. Siege Van Ballaert.