Natuurbeheerplan Heideterreinen stad Genk

Natuurbeheerplan Heideterreinen stad Genk

Naam

Heideterreinen stad Genk

Dossier

Nieuw natuurbeheerplan

Type

Type twee en vier

Periode openbaar onderzoek

Van 10/01/2022 tot en met 10/02/2022

Indiener natuurbeheerplan

Stad Genk

Gemeente(s)

Genk

Dossiernummer ANB

NBP-LI-20-0010
Het dossier op papier inkijken

Heempark 
Hoogzij 7 - 3600 Genk

Het dossier digitaal inkijken

Bezwaren of opmerkingen  te bezorgen aan: Agentschap voor Natuur en Bos - VAC Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5 - 3500 Hasselt 

aves.lim.anb@vlaanderen.be met vermelding van “NBP Heideterreinen stad Genk”