Publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen

Publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen

Een ontwerp-natuurbeheerplan van type 2, 3 of 4, dat ter goedkeuring ingediend wordt bij Natuur en Bos en door het Natuur en Bos ontvankelijk en volledig verklaard is, moet gedurende dertig dagen voor consultatie door het publiek ter inzage gelegd worden.

Hieronder vind je informatie over de natuurbeheerplannen waarvoor de consultatieperiode loopt. Je kunt het natuurbeheerplan op papier komen bekijken op de opgegeven plaats, of je kunt een pdf-bestand van het natuurbeheerplan downloaden. Opmerkingen en bezwaren kun je per mail of via de post sturen naar het aanspreekpunt voor de natuurbeheerplannen in de provincie waar het terrein gelegen is.

Je krijgt geen individueel antwoord op je opmerkingen of bezwaren. Je kan na de goedkeuring van het natuurbeheerplan het verslag van de consultatie- en adviesronde inkijken of opvragen bij Natuur en Bos. Dat verslag wordt als bijlage toegevoegd aan het goedgekeurde natuurbeheerplan.