Natuurbeheerplannen inzien

Natuurbeheerplannen inzien

Publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen

Een ontwerp-natuurbeheerplan van type 2, 3 of 4, dat ter goedkeuring ingediend wordt bij het ANB en door het ANB ontvankelijk en volledig verklaard is, moet gedurende dertig dagen voor consultatie door het publiek ter inzage gelegd worden.


Inzage van goedgekeurde natuurbeheerplannen en register

Goedgekeurde natuurbeheerplannen zijn raadpleegbaar bij het ANB.