Inzage van goedgekeurde natuurbeheerplannen en register

Inzage van goedgekeurde natuurbeheerplannen en register

Goedgekeurde natuurbeheerplannen zijn raadpleegbaar bij het ANB. Hieronder vind je een overzicht van de goedgekeurde natuurbeheerplannen.

Nr NBP

Naam NBP

Type NBP

Provincie

Gemeente(n)

Oppervlakte deelnemende percelen (ha)

Datum goedkeuring

NBP/AN/17/0030 Lambrecht 1 ANT Brasschaat 1.9 14/12/2017
NBP/AN/17/0032 Vanderlinden 1 ANT Schilde 0.4 19/12/2017
NBP/AN/18/0005 Van Besien_Tilborghs 1 ANT Kalmthout 0.4 30/01/2018
NBP/AN/16/0021 Domein Oude Gracht 2 ANT Kapellen, Brasschaat 142.0 15/02/2018
NBP/OV/18/0001 AZ Maria Middelares 1 OVL Gent 1.9 7/03/2018
NBP/AN/17/0034 Aestas 1 ANT Turnhout 75.4 26/03/2018

Als het natuurbeheerplan dat je zoekt niet op één van onderstaande pagina's staat, kan je contact opnemen met het aanspreekpunt voor de natuurbeheerplannen in de provincie waar het terrein gelegen is.

Het ANB werkt momenteel aan een web-toepassing waarbij de terreinen met een goedgekeurd natuurbeheerplan op kaart zullen aangeduid worden, met een link naar de pdf van het natuurbeheerplan. Zodra deze web-toepassing klaar is  zal hierover hier de nodig informatie verschijnen.