Publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen

Publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen

Een ontwerp-natuurbeheerplan van type 2, 3 of 4, dat ter goedkeuring ingediend wordt bij het ANB en door het ANB ontvankelijk en volledig verklaard is, moet gedurende dertig dagen voor consultatie door het publiek ter inzage gelegd worden.

Hieronder vind je informatie over de natuurbeheerplannen waarvoor de consultatieperiode loopt. Je kunt het natuurbeheerplan op papier komen bekijken op de opgegeven plaats, of je kunt een pdf-bestand van het natuurbeheerplan downloaden. Opmerkingen en bezwaren kun je per mail of via de post sturen naar het aanspreekpunt voor de natuurbeheerplannen in de provincie waar het terrein gelegen is.

  • Van 25/03/20 tot en met 24/04/20 loopt de publieke consultatie van het ontwerp-natuurbeheerplan Boskant. Meer info >