Subsidies

Natuurprojectovereenkomst

Projecten moeten ingediend worden voor 1 maart 2018, waarna de projecten beoordeeld worden en door de goedkeuringsprocedure geloodst. Je wordt nadien op de hoogte gebracht van de beslissing.

Heel wat gebieden in Vlaanderen genieten bescherming omwille van natuurbehoud. Het kan bijvoorbeeld gaan om gebieden die door Europa (bv. Habitatrichtlijngebieden) of Vlaanderen (bv. VEN) zijn aangeduid voor hun bijzondere natuurwaarden. Via natuurrichtplannen wordt vastgelegd welke richting men uit wil met die gebieden om zo de ecologische waarde ervan te beschermen en verder te ontwikkelen. Welke natuur en welk type landschap streeft men na? Hoe zal men dit praktisch invullen? Via nauw overleg met de eigenaars en gebruikers van die gebieden wordt gezocht naar antwoorden op die vragen. 

Ben jij eigenaar of beheerder van een natuurgebied of waardevolle natuurzone? Dan kan jij ook meehelpen aan het verwezenlijken van een duurzaam natuurbehoud. 
Zowel particulieren, verenigingen als administratieve overheden komen in aanmerking. Iedereen die een actieve bijdrage levert aan de uitwerking van een natuurrichtplan heeft recht op financiële steun van de Vlaamse overheid. Via een natuurprojectovereenkomst betaalt de overheid een groot deel van jouw gemaakte onkosten terug. Deze natuurprojectovereenkomst kan worden afgesloten voor verschillende soorten lokale projecten. Het kan gaan om natuurbehoud, -educatie en -recreatie. Enkele voorbeelden zijn het openkappen van verboste heide, het aanleggen van een paddentunnel of het plaatsen van een infopaneel. 

De vergoeding

De vergoeding kan een eenmalige of een jaarlijks terugkerende vergoeding zijn. De vergoeding bedraagt maximaal 90% van de totale kostenraming voor particulieren. Voor administratieve overheden komt dat op maximaal 50%. Er wordt een minimumbedrag van de totale uitgaven op € 250 ingesteld. Wanneer de totale kost de grens van € 2500 overschrijdt, kan een voorschot van 40% uitbetaald worden. 

Voorwaarden 

Een natuurprojectovereenkomst kan enkel worden afgesloten als de aanvraag kadert in de uitvoering van een natuurrichtplan. Je kunt dus pas een natuurprojectovereenkomst aanvragen indien er al een natuurrichtplan is opgesteld. Er mag ook geen sprake zijn van andere subsidies verleend door het Vlaamse Gewest. 
Een natuurprojectovereenkomst moet je aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos via een officieel aanvraagformulier. Hierin moet het volgende beschreven worden: 

  • informatie van de aanvrager 
  • beschrijving van de locatie 
  • beschrijving van het project en de verschillende fasen binnen het natuurrichtplan 
  • kostenraming 
  • financieringsplan 
  • verklaring op eer dat er geen andere subsidies voor dezelfde werkzaamheden werden aangevraagd bij het Vlaamse Gewest 
  • bijlagen (prijsofferte, raming, vergunningen, situering op topografische kaart) 

Download het aanvraagformulier voor een natuurprojectovereenkomst (doc - 785 KB)

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de coördinator van het natuurrichtplan bij het Agentschap voor Natuur en Bos.