Natuur wijzigen

Natuur wijzigen

De bescherming van de natuur in Vlaanderen wordt geregeld via verschillende wetgeving. De natuur bestaat uit vegetaties (zoals grasland, bos, heide,…) en kleine landschapselementen (KLE, zoals houtkanten, grachten, poelen, bomenrijen,…).

Ben je van plan een vegetatie te maaien, ploegen, scheuren, frezen, afbranden, behandelen met bestrijdingsmiddelen of pesticiden, ... of een klein landschapselement op te snoeien, af te branden, te verwijderen, te bespuiten… dan hou je er best rekening mee dat die natuur(elementen) beschermd kunnen zijn.

Dit betekent dat je voor je handeling een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) kan nodig hebben of dat ze verboden kan zijn.

Wil je snel een overzicht krijgen en een antwoord vinden op je vraag, doorloop je best volgende vragenlijst:   

  1. Mijn activiteit wijzigt de natuur: gebeurt de wijziging in bosverband?
  2. Gaat het om een wijziging van een vegetatie of een klein landschapselement (KLE)?
  3. Is de wijziging vrijgesteld van het verbod of de vergunningsplicht?
  4. Is er sprake van een verbod tot wijzigen?
  5. Is er voor de activiteit (wijziging) een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en)  vereist?

Weet je welke vergunningen, ontheffingen of toelatingen je nodig hebt, dan kan je meteen verder via de linkernavigatiebalk. Het beslissingsschema geeft je een overzicht dat je best samen leest met de informatie via de linkernavigatiebalk.