Natuurinspecteur regio Antwerpen en natuurinspecteur Halle-Vilvoorde

Omschrijving

Heb je zin om de natuur te beschermen? Ben je iemand die niet bij de pakken blijft zitten en goed overweg kan met crisissituaties? Kan je nauw samenwerken met een hecht team en tegelijk voor lange periodes zelfstandig werken? Dan is dit de uitgelezen kans om jouw talenten te benutten want het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt twee gemotiveerde natuurinspecteurs.


JE TAKENPAKKET

Als natuurinspecteur functioneer je binnen de entiteit NISIP (Natuurinspectie, Schelde- en IHD-programma) bij de cel Natuurinspectie. Je bent verantwoordelijk voor het uitoefenen van controles op de naleving van de betreffende regelgeving in uitvoering van het handhavingsplan. Dit doe je door:

 • inspecties in vorm van toezichtrondes te doen,
 • het geven van gepaste informatie,
 • het voeren van gerichte acties (registreren van opgemerkte zaken en het zoeken naar oplossingen),
 • en het opvolgen van meldingen.

In dit alles behoud je een juiste balans tussen people-planet-profit, zijnde de drie strategische doelen van de organisatie: natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuurvalorisatie.

De kerntaken:

 • De handhaving verhogen en het voorkomen van overtredingen
 • Het voorbereiden, plannen en praktisch organiseren van de eigen werkzaamheden
 • Het uitvoeren van toezicht en opsporing in uitvoering van het handhavingsplan
 • Het samenvatten en vastleggen van bevindingen in documenten (PV, verslag van vaststelling, nota, bestuurlijke maatregel, enzovoort)
 • Het nagaan of gepast gevolg geven aan de vaststellingen
 • Het samenwerken en overleggen met diverse interne en externe collega’s om een uniforme en veilige aanpak van het controleproces te garanderen
 • Het actief opvolgen en toepassen van de nieuwe evoluties in het eigen vakgebied en werkterrein om de kwaliteit van het werk voortdurend te verbeteren


PROFIEL

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld)
 • Je bent in het bezit van het certificaat Natuurmanagement of Bosbouwbekwaamheid
 • Je bent in het bezit van het rijbewijs B
 • Je voldoet aan de voorwaarden om een wapen te dragen en bent daartoe bereid, alsook bereid om deel te nemen aan de psychologische test om wapens te mogen dragen


Vaktechnische competenties

 • Professionele kennis van het milieubeheerrecht: regelgeving inzake bossen, natuur, jacht, riviervisserij, plus andere regelgeving vermeld in art. 25 milieuhandhavingsbesluit en van de milieuhandhavingsregelgeving
 • Het reeds geslaagd zijn in de psychologische test om wapens te dragen is een plus
 • Beschikken over goede verbale en schriftelijke vaardigheden is een must (gelieve dit goed weer te geven in jouw motivatiebrief)
 • Beschikken over politionele vaardigheden is een plus: opstellen van een proces-verbaal, conflicthantering, enzovoort  
 • Basiskennis in de courante kantoorsoftware
 • Goede fysieke conditie


Gedragscompetenties

Betrouwbaarheid
Je handelt consequent door in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in te nemen en je vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken

Omgaan met stressfactoren
Je reageert rustig bij tegenstand of persoonlijke verwijten, je blijft doelmatig en effectief handelen in situaties van verhoogde tijdsdruk

Samenwerken
Je stemt je werkwijze af op de behoeften van de groep, biedt hulp bij problemen en draagt bij aan een positieve werksfeer.  

Analyseren
Je ziet de essentie van problemen door op een systematisch en gestructureerde manier tewerk te gaan met informatie.

Assertiviteit
Je komt op een respectvolle wijze op voor je eigen standpunten en belangen van je entiteit, brengt gevoelige boodschappen op een duidelijk manier en reageert flexibel en creatief op weerstand.

Klantgericht
Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!


ONS AANBOD

Het Agentschap voor Natuur en Bos is een moderne en dynamische werkgever met een combinatie van voordelen en troeven:

 • Je wordt tewerkgesteld binnen het Agentschap voor Natuur en Bos als technicus (C1) met een contract van onbepaalde duur. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden is terug te vinden op www.werkenvoorvlaanderen.be.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques en personeelsrestaurant, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en gratis hospitalisatieverzekering.
 • Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan verloond worden, met een maximum tot 20 jaar.
 • De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij 35 dagen verlof per jaar en een systeem van weekplanning met de nodige flexibiliteit. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen.
 • Je werkt in een organisatie die aandacht besteedt aan gelijke kansen en diversiteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be
 

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan tot en met 3 maart 2017 door je CV, motivatiebrief en kopie/scan van je diploma door te sturen naar HRM.anb@lne.vlaanderen.be


SELECTIEPROCEDURE

Screening op deelnemingsvoorwaarden, motivatiebrief en CV: 6 maart 2017 (onder voorbehoud)
Op basis van deze screening worden kandidaten ingedeeld in 3 groepen nl.:

 • Groep 1: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen aan de selectiecriteria en worden bijgevolg uitgenodigd voor het volgende onderdeel van de selectieprocedure.
 • Groep 2: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen in mindere mate aan de selectiecriteria en worden op de reservelijst geplaatst. Zij worden in eerste instantie niet uitgenodigd voor het volgende selectie onderdeel maar kunnen later alsnog opgeroepen worden.
 • Groep 3: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen niet aan de selectiecriteria en worden bijgevolg niet uitgenodigd voor het volgende onderdeel en worden ook niet op de reservelijst geplaatst.

Eventueel kan een telefonische screening plaatsvinden indien er meer dan 5 kandidaten geschikt bevonden worden in deze fase.

Gedragsgericht interview en testen: 8 en 9 maart 2017 (gelieve één van deze data dan ook vrij te houden om op gesprek te komen)

Functiespecifiek interview met jury: 13 maart 2017 (gelieve deze datum dan ook vrij te houden om op gesprek te komen)

Eindgesprek met de administrateur-generaal: week van 20 maart 2017 (onder voorbehoud)

Alle bovenstaande stappen in de procedure zijn eliminerend tenzij anders vermeld.

Enkel de best gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd op het eindgesprek met de administrateur-generaal. Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve met rangschikking aangelegd met kandidaten die in de volledige selectieprocedure slagen. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de datum van de opmaak van het proces-verbaal. Desgevallend kan de lijnmanager van de wervende entiteit beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. Indien er opnieuw een vacature vacant is, zal deze bekend gemaakt worden aan de eerstvolgende in de rangschikking. Geïnteresseerde kandidaten kunnen uitgenodigd worden voor bijkomende gesprekken met de wervende entiteit. De motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie zullen hierbij aan bod komen. Indien je twee keer een vacature weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je dus niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is. Ook indien je in eerste instantie een aanbod accepteert maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het Vlaams Personeelsstatuut en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie.

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature.


NOG VRAGEN?

Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Mark Van den Meersschaut, leidinggevende natuurinspectie, via mark.vandenmeersschaut@lne.vlaanderen.be

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure, kan je contact opnemen met Elsie Gilis, selectiedeskundige, elsie.gilis@lne.vlaanderen.be


OVER HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Meer informatie over het Agentschap voor Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.

Diploma

Diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld)

Afdeling