Groenarbeider Rijkevorsel

Omschrijving

Heb je altijd al groene vingers gehad? Zit je liever een hele dag buiten dan binnen? Word je warm van mensen die genieten van de natuur? Steek je graag de handen uit de mouwen, liefst samen met een paar collega’s? Dan is dit misschien de uitgelezen kans om zorg te dragen voor de natuur, want het Agentschap Natuur en Bos zoekt een groenarbeider.


JE TAKENPAKKET

Groenarbeiders bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verzorgen het onderhoud van alle bos-, natuur- en parkgebieden evenals de viswaters in eigendom van het Vlaams Gewest.
Meer bepaald in de Volharding kom je terecht in een 68 ha groot gebied dat bestaat uit vijvers, bos en een viskwekerij. Met zijn grote waterpartijen is het gebied vooral belangrijk voor zijn verscheidenheid aan broedende en foeragerende watervogels.
Een greep uit je takenpakket:

 • Werken met éénassige trekker, bosmaaier en kettingzaag
 • Beplantingswerken
 • Het onderhoud van wegen en paden
 • Het plaatsen en verwijderen van afsluitingen en borden
 • Exotenbestrijding
 • Viskweek en het uitzetten van vis
 • Correct en veilig werken met machines, toestellen, gereedschap, alsook het juist onderhouden hiervan
 • Ad hoc taken uitvoeren die nodig zijn voor een goede werking van de regio

In dit alles behoud je een juiste balans tussen people-planet-profit, zijnde de drie strategische doelen van de organisatie: natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuurvalorisatie.


PROFIEL

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van het rijbewijs B

Vaktechnische competenties

 • Je hebt en positieve en open ingesteldheid
 • Je hebt een goed fysieke conditie
 • Je hebt kennis van beheervormen en nodig materiaal (en mechaniek) voor het uitvoeren van standaardwerken (maaien, planten, afrasteringen plaatsen,…)
 • Je hebt kennis van relevante planten- en boomsoorten
 • Je hebt kennis van reglementeringen op vlak van veiligheid, gebruik van bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen
 • Je kan zowel in ploegverband als zelfstandig werken
 • Je bent bereid om ondersteuning te bieden aan vrijwilligers en stagiairs
 • Ervaring in de bediening en onderhoud van tractoren is een pluspunt

Gedragscompetenties

 • Verantwoordelijkheid nemen
  Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie, je bent bereid verantwoordelijkheid te nemen voor het door jou afgeleverde werk.
 • Plannen en organiseren
  Je bepaalt op een effectieve wijze doelen en prioriteiten en geeft de nodige acties, tijd en middelen aan om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken.
 • Samenwerken
  Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is..
 • Klantgerichtheid
  Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en reageert correct, vriendelijke en adequaat op hun vragen.
 • Zorgvuldigheid
  Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten. Je bent in staat om correct werk af te leveren met oog voor detail.
 • Flexibiliteit
  Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om je doelen te bereiken. In verschillende situaties ten aanzien van verschillende personen pas je op een efficiënte wijze je gedrag of aanpak aan als dat vereist is.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!


ONS AANBOD

Het Agentschap voor Natuur en Bos is een moderne en dynamische werkgever met een combinatie van voordelen en troeven:

 • Je wordt tewerkgesteld binnen het Agentschap voor Natuur en Bos als technisch assistent (D1) met een contract van onbepaalde duur. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden is terug te vinden op www.werkenvoorvlaanderen.be.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en gratis hospitalisatieverzekering.
 • Op de website http://www.werkenvoorvlaanderen.be/ kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan verloond worden, met een maximum tot 20 jaar.
 • De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij 35 dagen verlof per jaar, ben je vrij tussen kerst en nieuwjaar en is er een systeem van weekplanning met de nodige flexibiliteit. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen.
 • Je werkt in een organisatie die aandacht besteedt aan gelijke kansen en diversiteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be


HOE SOLLICITEREN?

Solliciteren kan tot en met 9 mei 2017 door je CV en motivatiebrief door te sturen naar HRM.anb@lne.vlaanderen.be
 

SELECTIEPROCEDURE

 • Screening op deelnemingsvoorwaarden, motivatiebrief en CV: 10 mei 2017 (onder voorbehoud)
  Op basis van deze screening worden kandidaten ingedeeld in 3 groepen nl.:
  • Groep 1: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen aan de selectiecriteria en worden bijgevolg uitgenodigd voor het volgende onderdeel van de selectieprocedure.
  • Groep 2: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen in mindere mate aan de selectiecriteria en worden op de reservelijst geplaatst. Zij worden in eerste instantie niet uitgenodigd voor het volgende selectie onderdeel maar kunnen later alsnog opgeroepen worden.
  • Groep 3: kandidaten die tot deze groep behoren voldoen niet aan de selectiecriteria en worden bijgevolg niet uitgenodigd voor het volgende onderdeel en worden ook niet op de reservelijst geplaatst.
 • Persoonlijkheidsvragenlijst en redeneertest: tussen 10 mei en 15 mei 2017 (onder voorbehoud)
  Kandidaten die op basis van de CV screening uitgenodigd worden voor de procedure, dus behoren tot groep 1, worden uitgenodigd een persoonlijkheidsvragenlijst en redeneertest in te vullen.
 • Praktische proeven en jurygesprek: 16 mei 2017 (onder voorbehoud).
  Deze selectiedag gaat door in de loods. De dag start met een aantal praktische proeven, kandidaten die slagen voor deze proeven worden uitgenodigd naar het jurygesprek later die dag.
 • Eindgesprek met de administrateur-generaal: laatste week van mei 2017 (onder voorbehoud)

Alle bovenstaande stappen in de procedure zijn eliminerend tenzij anders vermeld.

Enkel de best gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd op het eindgesprek met de administrateur-generaal. Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve met rangschikking aangelegd met kandidaten die in de volledige selectieprocedure slagen. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van de opmaak van het proces-verbaal. Desgevallend kan de lijnmanager van de wervende entiteit beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. Indien er opnieuw een vacature vacant is, zal deze bekend gemaakt worden aan de eerstvolgende in de rangschikking. Geïnteresseerde kandidaten kunnen uitgenodigd worden voor bijkomende gesprekken met de wervende entiteit. De motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie zullen hierbij aan bod komen. Indien je twee keer een vacature weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je dus niet langer in aanmerking voor vacatures waarvoor deze selectieprocedure geldig is. Ook indien je in eerste instantie een aanbod accepteert maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het Vlaams Personeelsstatuut en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie.

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature.


NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.
 

NOG VRAGEN?

Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Jurgen Rombaut, regiobeheerder, via jurgen.rombaut@vlaanderen.be
Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure, kan je contact opnemen met Elsie Gilis, selectiedeskundige, elsie.gilis@vlaanderen.be
 

OVER HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De 750 gemotiveerde medewerkers staan met twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.

Meer informatie over het Agentschap voor Natuur en Bos vind je op de website www.natuurenbos.be.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.