Projectmedewerker project WALDEN

Omschrijving

Dit is ons project Walden

De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, de gemeenten Bertem, Leuven, Oud-Heverlee en Huldenberg zullen de komende drie jaar binnen het Strategisch Project WALDEN  intens samenwerken om de open ruimte tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, Ijse en Voer te versterken.

Onder de roepnaam WALDEN, acroniem voor Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken en met knipoog naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Thoreau uit 1854.

Het project geeft mee uitvoering aan de opstart van de Brabantse Wouden binnen de vier partnergemeenten: de ambitie om het Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos met elkaar te verbinden via de valleien van de meanderende rivieren van Dijle, Laan, IJse en Voer en via robuuste verbindingslandschappen over de landbouwplateaus. Om zo te leiden tot een voor bewoners, landbouwers en bezoekers florerend leefgebied en bestemming die op termijn kan uitgroeien tot delen van een Nationaal Park.

Concreet zal ingezet worden op ruimtelijke uitdagingen en de realisatie van voorbeeldprojecten rond volgende thema’s:

 • Wegwerken van knelpunten voor bos en natuur op de meest kwetsbare plekken
 • Het vermijden van ongewenste ontwikkelingen binnen cruciale open-ruimte verbindingen
 • Het inrichten van onthaalpoort Heverleebos bij de Zoete Waters en bij Florival
 • Versterken van het landbouwplateau via hefboomprojecten rond koolstof, water, toerisme, natuur, erfgoed…
 • Lokale voorbeeldprojecten in woonkernen rond vergroening, ontharding, trage wegen …

Lees meer over het project >


Dit is je job

 • Samen met de projectcoördinator vorm je de spil van het strategisch project ‘Walden’. Jouw team stuurt de projecten en acties aan en bewaakt de samenhang, vooruitgang en doelstellingen van het project. Jullie staan in voor de uitwisseling en afstemming met het project Brabantse Wouden en andere (strategische) projecten in de regio (oa. Horizon+).
 • Als projectmedewerker werk je praktisch en inhoudelijk aan de aan jou toegewezen deelprojecten, zoals:
  • Projecten van groen-blauwe dooradering, ontharding, erosiebestrijding en koolstofbeheer in een bepaald concreet landbouwgebied. Dit doe je door de actuele situatie/problemen in kaart te brengen, voorstellen voor aanpassing uit te werken (conceptueel, GISmatig en qua inrichting) en er over in overleg te gaan met betrokkenen
  • Je werkt mee aan het uitbouwen van de poorten Zoet-Water en Florival en dit van visievorming tot uitvoering (van schetsontwerp tot opmaak bestekken, opvolgen overheidsopdrachten…) en dit in samenspraak met de betrokkenen
  • Je faciliteert participatie - initiatieven met (vrijwilligers)groepen: werkgroepen, communicatie-trajecten…
  • Je volgt uitvoeringsgerichte dossiers op zoals: bestekopmaak, verzamelen van technische of financiële gegevens, rapportering van de projectevolutie….
 • Je ondersteunt de projectcoördinator voor de inhoudelijke en administratieve opvolging van het project. Je staat de projectcoördinator bij met operationele taken en waar wenselijk bij strategische taken.
 • Je werkt actief mee aan projecten op vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschap, bos en natuur.
 • Je hebt een faciliterende rol tussen 6 betrokken partners en andere actoren in het gebied.


Dit ben jij helemaal (of toch bijna)

 • Je bent een enthousiaste en communicatieve collega met een creatieve geest en organisatietalent
 • Je beschikt over een bachelor diploma in één van volgende richtingen: landbouw, natuurbeheer, landschapsarchitect, of gelijkwaardig door eerste relevante werkervaring
 • Affiniteit met de regio is een belangrijk pluspunt
 • Je beschikt over een basiskennis van landbouw en/of de uitbouw van recreatief – toeristische voorzieningen in Vlaanderen en over een interesse in natuur- en bosbeheer/beleid en ruimtelijk beleid
 • Kennis van overheidsopdrachten is een pluspunt
 • Je kan zelf eenvoudige ontwerpen maken die als basis dienen voor het bespreken van concepten met betrokkenen en die kunnen gebruikt worden bij de aanbesteding
 • Je kan projecten via grafische technieken aantrekkelijk en duidelijk voorstellen
 • Je kan werken met courante software applicaties zoals MS office. Je hebt een basiskennis van GIS en een courante kennis vanAdobe CS, ervaring met autocad wordt zeer gewaardeerd
 • Je hebt een sterke technische en/of ecologische kennis
 • Je hebt kennis van projectwerking en je hebt organisatorische vaardigheden om taken te beheren en op te volgen tot concreet resultaat
 • Je houdt ervan om zelfstandig te werken


Dit hebben wij voor jou

 • Een voltijds contract van 3 jaar met een divers loonpakket op bachelor niveau
 • Een job met échte impact: de kans om mee te bouwen aan een sterker ecologisch en recreatief netwerk in de ruime regio van Heverleebos-Meerdaalwoud, de Dijlevallei en de landbouwplateau’s
 • Afwisselend werken in ons regiokantoor te Vaalbeek (in het Meerdaalwoud), bij de 4 betrokken gemeenten en in het provinciehuis.Je kan ook van thuis uit werken.
 • Werkplek delen met een klein team, veel uitwisseling over de grenzen van organisaties heen, met projectcollega’s uit andere organisaties
 • De verschillende locaties bevinden zich op fietsafstand. Een fietsvergoeding is ook voorzien.


Durf te springen en solliciteer

 

 

Diploma

Bachelor diploma in één van volgende richtingen: landbouw, natuurbeheer, landschapsarchitect, of gelijkwaardig door eerste relevante werkervaring

Afdeling