Openbaar onderzoek MKWB

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB)

In de media werd bekendgemaakt dat de MKWB-kaart zal worden ingetrokken. Deze beslissing werd nog niet formeel genomen door de Vlaamse Regering. Daarom wordt het openbaar onderzoek momenteel nog niet afgesloten en blijft voorlopig alles zoals het was. Onderstaande informatie, en ook alle informatie op de andere wegpagina's van dit openbaar onderzoek, blijft daarom nog even staan. Meer informatie volgt.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd.

Dat zijn bossen die gelegen zijn buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming.

In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. De kaart wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van dinsdag 16 mei 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017 kunt u hierop opmerkingen indienen.