Openbaar onderzoek MKWB

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Openbaar onderzoek boskaart stopgezet

Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’, in de media ook wel de 'boskaart' genoemd. Dat volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet.

De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart weer in te trekken. Dat is gebeurd door het aanpassen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017. Bijgevolg is het openbaar onderzoek zonder voorwerp geworden. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet.

Door die beslissing komen we wat betreft de bescherming van bossen terug op de situatie zoals die bestond vóór 31 maart 2017. De bescherming van bossen tegen ontbossen wordt geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.