Oude Leiearm Gottem

Oude Leiearm Gottem

#oudeleiegottem

Gelukkig bleven kleine biotopen, her en der verspreid, ongeschonden. Daar kon de natuur tal van planten- en diersoorten bewaren voor de toekomst. De Oude Leiearm in Gottem wordt ook de Pereboomplassen genoemd. Weloverwogen natuurbeheer en duurzame landbouw gaan hier hand in hand met toeristische-recreatieve netwerken.

De Oude Leiearm is van groot belang voor vogels zoals de blauwborst, bruine kiekendief, slobeend, grutto, kleine karekiet, rietgors, bosrietranger, fuut en dodaars. De oevers zijn begroeid met kleine lisdodde, kalmoes, gele lis, grote waterweegbree, pluimzegge en grote kattenstaart. Echte koekoeksbloem en pinksterbloem geven kleur aan de bermen en hooilanden. De Oude Leiearm is een belangrijke recreatieve aantrekkingspool. Vooral hengelaars kunnen er hun hart ophalen. Je vindt er veel soorten vis waaronder snoek, baars, paling, zeelt en rietvoorn.

De gewone zwanenmossel wordt 'gebruikt' door de bittervoorn. Het wijfje van de bittervoorn legt haar eitjes met een legbuis in de lichaamsholte van zoetwatermosselen. De eieren ontwikkelen zich tussen de kieuwen van de mosselen. Als de visjes ver genoeg ontwikkeld zijn, verlaten ze de mosselen.

Adres: Sint Martinuskerk, Ardense Jagersstraat Vinkt 8, 9800 Gottem

Openbaar vervoer: bushalte 'Gottem Kerk' op 200m van de kerk. Meer info: www.delijn.be.

Toegankelijkheidsregeling