17 soorten toegevoegd aan de lijst van invasieve uitheemse soorten die zorgwekkend zijn voor de Europese Unie

vrijdag, 19 juli, 2019

Een tweede update van de lijst van invasieve uitheemse soorten die voor Europa zorgwekkend zijn, is zopas gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die update voegt 17 planten- en diersoorten toe aan de lijst, die er al 49 telde. De meeste van de toegevoegde soorten zijn nog maar in geringe mate in Europa aanwezig, maar hun verspreiding zou grote schade toebrengen aan het milieu. Door hun toevoeging worden de impact ervan kan evenwel afgezwakt worden via een gecoördineerde Europese actie.

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geïntroduceerd zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de diensten die door ecosystemen worden geleverd (bv. plantaardige productie, waterzuivering of bestuiving).

Nieuwe verplichtingen voor de lidstaten

De Europese lijst is het centrale element van de Verordening (EU) nr. 1143/2014, die de negatieve gevolgen van invasieve uitheemse soorten wil voorkomen, tot een minimum beperken of afzwakken. De lidstaten zijn ermee belast een reeks verplichtingen na te leven voor elk van de soorten op de lijst, met name:

  • het verbod op invoer en handel;
  • het verbod op bezit en kweek;
  • het verbod op vrijlating in de natuur;
  • de verplichting tot toezicht op hun populaties;
  • de verplichting tot uitroeiing of beheer van hun populaties.

De uitvoering van die verplichtingen maakt het mogelijk om een globaal, gecoördineerd en effectief antwoord te bieden op de problematiek van biologische invasies in Europa, en is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen alle lidstaten. Ze veronderstelt ook een versterkte samenwerking met de economische sectoren, de niet-gouvernementele organisaties en burgers.

Uitvoering in België

In België zijn de bevoegdheden betreffende de verschillende verplichtingen van de verordening verdeeld over de federale overheid en de Gewesten. De bevoegde overheden in België zijn:

De 17 soorten die zijn toegevoegd aan de Europese lijst van invasieve uitheemse soorten, zijn de volgende :

 

 

 

Espèce

Soort

 

Planten

1

Acacia saligna

Mimosa bleuâtre

wilgacacia

2

Ailanthus altissima

Ailante glanduleux

hemelboom

3

Andropogon virginicus

Andropogon de Virginie

Amerikaans bezemgras

4

Cardiospermum grandiflorum

Corinde à grandes fleurs

ballonrank

5

Cortaderia jubata

Herbe de la Pampa pourpre

hoog pampagras

6

Ehrharta calycina

Ehrharta

roze rimpelgras

7

Gymnocoronis spilanthoides

Faux hygrophile

smalle theeplant

8

Humulus scandens

Houblon du Japon

oosterse hop

9

Lespedeza cuneata

Lesépdèza soyeux

Chinese struikklaver

10

Lygodium japonicum

Fougère grimpante du Japon

Japanse klimvaren

11

Prosopis juliflora

Bayaonde

mesquite

12

Salvinia molesta

Salvinie géante

grote vlotvaren

13

Triadica sebifera

Arbre à suif

talgboom

 

 

Dieren

 

 

14

Acridotheres tristis

Martin triste

treurmaina

15

Arthurdendyus triangulatus

Ver plat de Nouvelle-Zélande

 Nieuw-Zeelandse platworm

16

Lepomis gibbosus

Perche soleil

zonnebaars

17

Plotosus lineatus

Poisson-chat rayé

gestreepte koraalmeerval