2750 bomen voor Machelen

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
maandag, 17 februari, 2020

De nood aan bomen en bossen is nergens in Vlaanderen zo groot als in de Vlaamse Rand rond Brussel, dus ook in Machelen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur van Machelen sloegen de handen in mekaar en zorgden samen voor een eerste perceel van 60 are dat als bufferbos kan worden ingericht tussen de E19 en een woongebied. Op die manier wordt ook in Machelen aan het bos van morgen gewerkt.

De Machelse lagere scholen zijn alvast enthousiast. Op dinsdag 18 februari zullen de kinderen uit de klassen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van elk van de 4 lagere scholen een stuk van die bosbuffer aanplanten in de Boskantweg. 2750 inheemse loofbomen worden die namiddag aangeplant, onder toeziend oog van de boswachter, BOS+ en de groendienst van Machelen. Zij zullen de kinderen goed ondersteunen en begeleiden. 

Ook voor de volgende jaren maakt Natuur en Bos percelen klaar voor bebossing. Het  streefdoel is om die verschillende kleinere bosjes te verbinden met het oude Floordambos. Zo kan het één robuust bosgebied worden dat groot genoeg is om echt als bos te functioneren met zijn eigen flora en fauna, met wandelpaden en speelzones. De gemeente Machelen en Natuur en Bos zijn nog op zoek naar bijkomende gronden om te bebossen. 

De Vlaamse Overheid streeft er naar om in deze regeerperiode 4.000 ha nieuw bos aan te planten en specifiek in Vlaams-Brabant gaat het om 1 miljoen extra bomen. Iedereen wordt uitgenodigd om daaraan mee te helpen, ook individuele burgers, verenigingen en bedrijven.