02.03.2017

Aankondiging openbaar onderzoek Natura 2000-programma

Voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Gedurende deze periode kan u het programma inzien bij uw gemeente.

Het volledige dossier en meer uitleg vindt u op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.
Via deze weg heeft u ook toegang tot het digitaal loket. Dit digitaal loket biedt u de mogelijkheid het voorliggende programma online te bekijken en direct uw opmerkingen digitaal te formuleren.

Opmerkingen kan u via het digitaal loket of schriftelijk indienen tot uiterlijk 7 mei 2017. U kan uw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het e-loket overmaken. In dat laatste geval ontvangt u een ontvangstmelding.